Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie-15 września 2017r.

Zbieranie statystyk

                                                                                                                                                               Jędrzejów, 11 września 2017 roku

 

 

 

                                                                                                                                                       Pani

                                                                                                                                                      mgr Maria Barańska

                                                                                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

            Na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017r. poz.730, poz.935) zwracam się z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 15 września 2017 r. o godz. 14.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.

3.      Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2017-2028.

4.      Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie.

5.      Zamknięcie obrad.

UZASADNIENIE

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły dwa projekty uchwał opracowane przez Skarbnik Gminy. Pierwszy projekt dotyczy zmian w budżecie  miasta i gminy na 2017 rok. Zmiany w budżecie obejmują: zwiększenie dochodów, zwiększenie wydatków oraz przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2017-2028 jest związany ze zmianami w budżecie miasta i gminy na 2017 rok. Dodatkowo wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”.

W wyniku zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania oświaty została utworzona publiczna, ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 w Jędrzejowie. Założenie szkoły powoduje, że organ założycielski jest zobowiązany nadać jej pierwszy statut. Istnieje zatem pilna potrzeba podjęcia tej uchwały ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-09-12
Data publikacji:
2017-09-12
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)