Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XLV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jedrzejowie- 6 czerwca 2018r.

Zbieranie statystyk

                                                                                                                                         Jędrzejów, dnia 01.06.2018 r.

 

 

 

                                                                                                             Pani

                                                                                                            mgr Maria Barańska

                                                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                             w Jędrzejowie

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. 2018 poz. 994, poz. 1000) zwracam się z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 06.06.2018 r (środa) o godz. 1430 w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
  2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.
  3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018 – 2028.
  4. Zamknięcie obrad.

 

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością podpisania umowy o dofinansowanie i zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 49 021,06 zł, dla projektu pn. „ Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie Pod Lasem”, zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta  i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-06-01
Data publikacji:
2018-06-01
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-22 13:38:59, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)