Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

LI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 19 października 2018r.

Zbieranie statystyk

 

BRM.0002.51.2018                                                                                                           Jędrzejów, 8 października 2018r.

 

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 października 2018 roku ( piątek ) o godz. 11.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018r.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: nadzwyczajnej 7 września 2018 roku, zwyczajnej 28 września 2018r.  

6.       Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.

7.       Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028.

8.       Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.

9.       Uchwała w sprawie  dokonania oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

10.   Zapytania i interpelacje radnych.

11.   Odpowiedzi na interpelacje.

12.   Sprawy różne.

13.   Uroczyste zakończenie kadencji 2014-2018 Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

14.   Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.2018 poz.994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432 /.            

                                                                                 

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                    w Jędrzejowie

           

                                                                                                             mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-10-11
Data publikacji:
2018-10-11
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)