Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Lasków

Zbieranie statystyk

Konkurs ofert - kultura

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w zakresie kultury w roku 2017

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących umorzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ignacówka

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego miejscowości Ignacówka

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył w tut. urzędzie uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko–sporządzone dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu do hodowli brojlera z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 1078 obręb Chorzewa gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie” Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Mariusza Gula, Prząsław 93, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-08
Data ostatniej zmiany:
2017-03-08

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Łączynie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Łączynie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Skroniowie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Skroniowie

Zbieranie statystyk

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA 2017 ROK - udzielanych dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Jędrzejów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w obr. 09, w Potoku Wielkim oraz w Ludwinowie

Zbieranie statystyk

Konkurs ofert - sport - 2017

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji w roku 2017 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Analiza systemu gospodarki opadami komunalnymi na terenie gminy Jędrzejów za 2015 r.

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest sporządzenie corocznej analizy stany gospodarki odpadami komunalnymi i opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30 kwietnia .

W załącznikach prezentujemy analizę systemu gospodarki opadami komunalnymi na terenie gminy Jędrzejów za 2015 r, oraz sprawozdanie za 2015r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-12-19
Data publikacji:
2016-12-19
Data ostatniej zmiany:
2016-12-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-24 12:51:54, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)