Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. 11 Listopada, Al. J. Piłsudskiego, ul. Feliksa Przypkowskiego

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2022-09-29
Data publikacji:
2022-09-29
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wniosek firmy Green Park X Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59; 87-700 Aleksandrów Kujawski w imieniu której działa pełnomocnik Pani Sylwia Kupc w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 1,7 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 712 obręb ewid. Mnichów gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-28
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Wiejskiej

Ikona statystyk

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wydanych postanowieniach w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Armii Krajowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Joanna Siwiec
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2022-09-20
Data publikacji:
2022-09-20
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI- BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 09.09.2022r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: RGG 6220.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 328110T Jędrzejów –Prząsław odcinek od km 0+975 do km 2+385 długość 1,41 km na działkach nr ewid. 511/2 obręb Sudół , 399/2 obręb Prząsław, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-09
Data ostatniej zmiany:
2022-09-09

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: RGG 6220.13.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz warsztatu samochodowego i blacharsko – lakierniczego zlokalizowanych na działce nr ewid. 669/3 w miejscowości Lasków, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-06
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 01. 09. 2021 r. wydana została decyzja znak RGG.6220.1.2022r. orzekająca umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji radiokomunikacyjnej BT14323 JĘDRZEJÓW _PIŁSUDSKIEGO przy ul. Stefana Okrzei 49c w Jędrzejowie na działce nr ew. 456/8 (obręb 04) w Jędrzejowie, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-01
Data ostatniej zmiany:
2022-09-01

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących- zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi (”A”, C”, ”D”), budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego z usługami na parterze (”B1”, ”B2”), budowa budynku handlowego ”E” z infrastrukturą techniczną i drogową na działkach o nr ewid.296, 297, 298, 299/2, 300 obręb 05 miasta Jędrzejowa, przy ul. Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie”, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-08-31
Data ostatniej zmiany:
2022-08-31

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 Koło Łowieckie Knieja

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Pazera
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-08-26
Data ostatniej zmiany:
2022-08-26

Obwieszczenie - WOO-I.4210.6.2016.KT.56

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2022-08-24
Data publikacji:
2022-08-24
Data ostatniej zmiany:
2022-08-24

OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia:o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej nr 328110T Jędrzejów –Prząsław odcinek od km 0+975 do km 2+385 długość 1,4 km na działkach nr ewid. 511/2 obręb Sudół , 399/2 obręb Prząsław, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-08-18
Data ostatniej zmiany:
2022-08-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-10-03 11:47:04, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)