Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2023-01-31
Data publikacji:
2023-01-31
Data ostatniej zmiany:
2023-01-31

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 27.01.2023r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: RGG 6220.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi (”A”, C”, ”D”), budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego z usługami w parterze (”B1”, ”B2”), budowa budynku handlowego ”E” z infrastrukturą techniczną i drogową na działkach o nr ewid.296, 297, 298, 299/2, 300 obręb 05 miasta Jędrzejowa, przy ul. Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie”, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-01-27
Data ostatniej zmiany:
2023-01-27

Konkurs ofert 2023 - sport

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2023-01-26
Data publikacji:
2023-01-26
Data ostatniej zmiany:
2023-01-26

Konkurs ofert 2023 - kultura

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 projektów w zakresie kultury

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2023-01-26
Data publikacji:
2023-01-26
Data ostatniej zmiany:
2023-01-26

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizaję inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Piastowskiej

Ikona statystyk

Obwieszczenieo wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Zakładu Recyklingu butelek PET wm Potok Mały na działce nr ewidencyjny 272/3 gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-01-11
Data ostatniej zmiany:
2023-01-11

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta Jędrzejowazawiadamia strony postępowania o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 05.12.2022r. znak: RGG.6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 976, 978, 1259, 802/2, 803, 804, 805, 807, 812, 960/1, 989, 990, 1343, 1007, 1261/5, 1008/4, 973/5, 1342, 806, 960/5, 1026/56, 1026/58, 1026/59, 1026/60, 809, 1244, 781, 810, 959, 862, 811, 988, 1002, 1024.obręb ewid. 0026 Potok Wielki, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Z treścią ww. odwołania strony oraz aktami sprawy można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-01-11
Data ostatniej zmiany:
2023-01-11

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jędrzejowa o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi (”A”, C”, ”D”), budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego z usługami w parterze (”B1”, ”B2”), budowa budynku handlowego ”E” z infrastrukturą techniczną i drogową na działkach o nr ewid.296, 297, 298, 299/2, 300 obręb 05 miasta Jędrzejowa, przy ul. Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie”, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-01-04
Data ostatniej zmiany:
2023-01-04

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2023-01-02
Data publikacji:
2023-01-02
Data ostatniej zmiany:
2023-01-02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zbiornika i dystrybutora AdBlue, montaż dodatkowego dystrybutora paliw, korekta lokalizacji istniejącego dystrybutora szybkowydajnego ON TIR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewidencyjny 147/9 obręb Łączyn gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2022-12-14
Data publikacji:
2022-12-14
Data ostatniej zmiany:
2022-12-14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym (przedłużenie umów dla dotychczasowych najemców i dzierżawców)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2022-12-12
Data publikacji:
2022-12-12
Data ostatniej zmiany:
2022-12-12

O B W I E S Z C Z E N I E o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości że: w dniu 08.12.2022 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RGG.6220.7.2021 z dnia 05.12.2022 r. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 976, 978, 1259, 802/2, 803, 804, 805, 807, 812, 960/1, 989, 990, 1343, 1007, 1261/5, 1008/4, 973/5, 1342, 806, 960/5, 1026/56, 1026/58, 1026/59, 1026/60, 809, 1244, 781, 810, 959, 862, 811, 988, 1002, 1024.obręb ewid. 0026 Potok Wielki, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-12-08
Data ostatniej zmiany:
2022-12-08

Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 05.12.2022r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: RGG 6220.7.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 976, 978, 1259, 802/2, 803, 804, 805, 807, 812, 960/1, 989, 990, 1343, 1007, 1261/5, 1008/4, 973/5, 1342, 806, 960/5, 1026/56, 1026/58, 1026/59, 1026/60, 809, 1244, 781, 810, 959, 862, 811, 988, 1002, 1024.obręb ewid. 0026 Potok Wielki, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-12-05
Data ostatniej zmiany:
2022-12-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-02-02 14:52:2, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)