Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2020-11-27
Data publikacji:
2020-11-27
Data ostatniej zmiany:
2020-11-27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Wolicy i w Borkach

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Cichej

Ikona statystyk

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach dot. postępowania w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: GP.6733.12.2020

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2020-11-18
Data publikacji:
2020-11-18
Data ostatniej zmiany:
2020-11-18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Węgleńcu

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychBurmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0210T w miejscowości Prząsław- Cierno Zaszosie w km 15+035 do 17+740”, gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-09
Data ostatniej zmiany:
2020-11-09

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychBurmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T w miejscowości Kulczyzna w km 2+070 do 3+180”, gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-09
Data ostatniej zmiany:
2020-11-09

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Św. Barbary

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Laskowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Książe-Skroniowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Książe-Skroniowie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jędrzejowa o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 625,626/4, 626/6, 627/2 obręb ewid. 25 Potok Mały, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-03
Data ostatniej zmiany:
2020-11-03

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Książe-Skroniowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Książe-Skroniowie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 13.10.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: RGG 6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Utworzeniu zakładu wyciskania aluminium na terenie specjalnej strefy ekonomicznej- Krakowski Park Technologiczny w miejscowości Jędrzejów” na działkach o nr. ewid. 51/3, 53/3, 54, 55/1, 55/3, 59/1, 58/4, 60/3, 61/3, 56/4, 57/5, obręb 11 miasta Jędrzejowa, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-13
Data ostatniej zmiany:
2020-10-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)