Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Partyzantów i ul. Henryka Sienkiewicza

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków w sprawie wydania decyzji środowiskowej –Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów –Wólka Kawęcka

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-15
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15

Obwieszczenie -BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 13 maja 2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa RGG 6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0173T Skroniów- Potok w km 0+800 - 1+830, 2+760 - 3+280, 4+800 – 5+160, dł.1910 mb”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-13
Data ostatniej zmiany:
2019-05-13

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w miejscowości Jędrzejów - mienie gromadzkie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-05-13
Data publikacji:
2019-05-13
Data ostatniej zmiany:
2019-05-13

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w miejscowości Książe Skroniów - mienie gromadzkie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-05-10
Data publikacji:
2019-05-10
Data ostatniej zmiany:
2019-05-10

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w miejscowości Potok Mały - mienie gromadzkie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-05-09
Data publikacji:
2019-05-09
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie VIII Ns 137/19

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-05-02
Data publikacji:
2019-05-02
Data ostatniej zmiany:
2019-05-02

Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018r

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-04-26
Data publikacji:
2019-04-26
Data ostatniej zmiany:
2019-04-26

obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0149T Podchojny – Kulczyzna w km 3+852 – 5+542 dł. 1690 mb”.

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-23
Data ostatniej zmiany:
2019-04-23

Obwieszczenie o wydanej decyzji Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T Potok Wielki –Potok Mały

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-23
Data ostatniej zmiany:
2019-04-23

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-04-19
Data publikacji:
2019-04-19
Data ostatniej zmiany:
2019-04-19

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Jędrzejowa strony postępowania o wydanym w dniu 17.04.2019r. postanowieniu RGG.6220.2.2019 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 0173T Skroniów- Potok w km 0+800 - 1+830, 2+760 - 3+280, 4+800 – 5+160, dł.1910 mb”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-17
Data ostatniej zmiany:
2019-04-17

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków w sprawie " Przebudowy drogi powiatowej nr 0151T Mniszek - Mzurowa.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-16
Data ostatniej zmiany:
2019-04-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-22 13:38:59, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)