Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Juliusza Słowackiego

Zbieranie statystyk

Konkurs ofert - sport 2019

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-16
Data ostatniej zmiany:
2019-01-16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2019-01-16
Data publikacji:
2019-01-16
Data ostatniej zmiany:
2019-01-16

​WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W 2019 ROKU

Zbieranie statystyk

obwieszczenie Wójta Gminy Sobków przebudowa drogi powiatowej nr151t Mniszek -Mzurowa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-15
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Skroniowie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Skroniowie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w miejscowości Zagaje

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-01-10
Data publikacji:
2019-01-10
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w miejscowości Podchojny

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-01-10
Data publikacji:
2019-01-10
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10

Obwieszczenie SKO w Kielcach w sprawie skargi na decyzję SKO w Kielcach utrzymujacą w mocy decyzję BMJ z dnia 06.07.2018r znak: RGG.6220.5.2014

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-10
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejowa w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Władysława Stanisława Reymonta, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jędrzejów-Południe" oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jędrzejowa, terenu przy ul. Adolfa Dygasińskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Jędrzejów

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-23 15:16:34, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)