Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-10-11
Data publikacji:
2017-10-11
Data ostatniej zmiany:
2017-10-11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Polnej

Zbieranie statystyk

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015.1485) Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że do tutejszego urzędu wpłynęło pismo zawiadamiające o zamiarze zorganizowania w dniu 3 października w godzinach 16:00 - 20:00 nad Zalewem Miejskim w Jędrzejowie zgromadzenia publicznego, którego celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec ingerencji władzy w ustawę aborcyjną w obecnym kształcie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jędrzejów na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024, wraz z prognozą jego oddziaływania.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2017-09-29
Data publikacji:
2017-09-29
Data ostatniej zmiany:
2017-09-29

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Okrzei

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Juliusza Słowackiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Dojazd

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Dojazd

Zbieranie statystyk

Petycja do Kierownika JST - w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Okrzei

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Ministera Infrastruktury i Budownictwa - decyzja z dnia 24 sierpnia 2017 r. znak: DLI.3.6621.32.2017.PK.12

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Sudole

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-29
Data ostatniej zmiany:
2017-08-29

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak DOOŚ-DŚI.4210.19.2017

Zbieranie statystyk

W sprawie poinformowania o wydaniu postanowienia z 16.08.2017 r. uchylającego postanowienie RDOŚ w Kielcach z 09.06.2017 r. znak: WOO-I.4210.1.AM/KT.116 oraz wznawiającego postępowanie w sprawie zakończonej decyzją RDOŚ w Kielcach z 28.04.2016 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-08-25
Data publikacji:
2017-08-25
Data ostatniej zmiany:
2017-08-25

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa RGG 6220.9.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Produkcja papieru śniadaniowego, produkcja folii aluminiowej, produkcja papieru do pieczenia , produkcja rękawa do pieczenia, produkcja woreczków do kostek lodu, produkcja torebek papierowych, konfekcja/produkcja naczyń jednorazowych, produkcja folii spożywczej, konfekcja/produkcja ścierek, recykling tworzyw sztucznych/produkcja reglanulatu” na nieruchomościach oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów miasta Jędrzejowa, woj. Świętokrzyskie jako działki nr 55/4, 88, 89, 91/1, 91/2, 114, 72 obręb 09 oraz działka nr 168 obręb 10 realizowanego przez QUICKPACK POLSKA Sp. Z o.o.; ul. Przemysłowa 47, 28-300 Jędrzejów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-24
Data ostatniej zmiany:
2017-08-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-13 10:38:39, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)