Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył w tut. urzędzie uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko sporządzone dla przedsięwzięcia pn: Budowa fermy chowu drobiu na działce nr ewid. 661 położonej w miejscowości Potok Wielki gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-28
Data ostatniej zmiany:
2017-04-28

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Okrzei

Zbieranie statystyk

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

Zbieranie statystyk

Informuję niniejszym, że w dniu 21.04.2017 o godzinie 11:50 (na podstawie protokołu – w trybie art. 9 ust. 1 ustawy „Prawo o zgromadzeniach”) wpłynęło do tutejszego Urzędu zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego – pikiety.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTOWA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR: RPSW.08.03.02-IZ.00-26-095/17

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Okrzei

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Lasków

Zbieranie statystyk

Konkurs ofert - kultura

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w zakresie kultury w roku 2017

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył w tut. urzędzie uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko–sporządzone dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu do hodowli brojlera z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 1078 obręb Chorzewa gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie” Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Mariusza Gula, Prząsław 93, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-08
Data ostatniej zmiany:
2017-03-08

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA 2017 ROK - udzielanych dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów.

Zbieranie statystyk

Konkurs ofert - sport - 2017

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji w roku 2017 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Analiza systemu gospodarki opadami komunalnymi na terenie gminy Jędrzejów za 2015 r.

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest sporządzenie corocznej analizy stany gospodarki odpadami komunalnymi i opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30 kwietnia .

W załącznikach prezentujemy analizę systemu gospodarki opadami komunalnymi na terenie gminy Jędrzejów za 2015 r, oraz sprawozdanie za 2015r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-12-19
Data publikacji:
2016-12-19
Data ostatniej zmiany:
2016-12-19

"Jędrzejowianin Roku"

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotycząca nieruchomości położonych w miejscowościach: Wolica, Raków i Jasionna

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-11-09
Data publikacji:
2016-11-09
Data ostatniej zmiany:
2016-11-09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2016-11-09
Data publikacji:
2016-11-09
Data ostatniej zmiany:
2016-11-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-28 13:43:00, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)