Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

zawiadomienie o wydanym postanowieniu znak: RGG.6220.9.2018 o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-09-13

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Romana Dmowskiego, ul. Św. Barbary

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Romana Dmowskiego, ul. Św. Barbary

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Daszyńskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszcze o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Strażackiej, ul. Daszyńskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada, ul. Gądzio-Kosa

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Strażackiej, ul. Daszyńskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. 11 Listopada, ul. Gądzio-Kosa

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że w dniu 10 września 2018r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa RGG 6220.9.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie budynku hali magazynowej wysokiego składowania wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników, budowa dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, zbiornika przeciwpożarowego wraz z przepompownią i oczyszczalnią wód opadowych przy ul. Przemysłowej 47 w Jędrzejowie” inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewid. 55/4, 72, 114/1 i cz. działek nr ewid. 88, 89, 114/2, 73, 84 obręb 09 miasta Jędrzejowa, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-10
Data ostatniej zmiany:
2018-09-10

zawiadomienie- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Jędrzejów granica województwa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-06
Data ostatniej zmiany:
2018-09-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2018-09-05
Data publikacji:
2018-09-05
Data ostatniej zmiany:
2018-09-05

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2018-09-05
Data publikacji:
2018-09-05
Data ostatniej zmiany:
2018-09-05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Stanisława Konarskiego i ul. Osiedlowej

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-20 11:07:22, zmian dokonał(a): Sebastian Adamczuk

WCAG 2.0 (Level AA)