Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE-Burmistrza Miasta Jędrzejowa zawiadamia: o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu przetwórstwa spożywczego w Jędrzejowie przy ul. Kolejowej 2” na działkach o nr. ewid. 270/5 oraz 270/7obręb 03 miasta Jędrzejowa, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

O B W I E S Z C Z E N I E - BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu przetwórstwa spożywczego w Jędrzejowie przy ul. Kolejowej 2” na działkach o nr. ewid. 270/5 oraz 270/7obręb 03 miasta Jędrzejowa, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2021-09-17
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Skroniowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Skroniowie

Ikona statystyk

Informacja Burmistrza Miasta Jędrzejowa w sprawie wycofania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obr. Chorzewa gm. Jędrzejów oraz w obr. Nowe Kanice gm. Oksa

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2021-09-08
Data publikacji:
2021-09-08
Data ostatniej zmiany:
2021-09-08

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego przewidzianej do realizacji w Jędrzejowie, obręb 04, dz. o nr ewid. 118/4, 118/6.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Dorota Bąk (dorota)
Data wytworzenia:
2021-09-03
Data publikacji:
2021-09-03
Data ostatniej zmiany:
2021-09-03

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego przewidzianej do realizacji w Jędrzejowie przy ulicy Armii Krajowej.

Ikona statystyk

Plan polowań -koła łowieckiego (Knieja)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-02
Data ostatniej zmiany:
2021-09-02

Postanowienie dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 605/3 obręb ewid. 0025 Potok Mały, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-01
Data ostatniej zmiany:
2021-09-01

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Piaskach

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Piaskach

Ikona statystyk

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości stan prawny. posiadających nieuregulowany

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2021-08-26
Data publikacji:
2021-08-26
Data ostatniej zmiany:
2021-08-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 15:20:04, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)