Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku hali magazynowej wysokiego składowania wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników, budowa dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, zbiornika przeciwpożarowego wraz z przepompownią i oczyszczalnią wód opadowych przy ul. Przemysłowej 47 w Jędrzejowie”

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2018-07-18
Data publikacji:
2018-07-18
Data ostatniej zmiany:
2018-07-18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Romana Dmowskiego, ul. Św. Barbary

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Daszyńskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego, ul. Strażackiej, ul. Daszyńskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T)” – Etap II od km 0+292,44 do km 5+577,30 drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gminy Jędrzejów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-07-06
Data publikacji:
2018-07-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-11

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że w dniu 2 lipca 2018 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa RGG 6220.5.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu zakładu recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych na nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów jako działka nr 159 obręb 08 miasta Jędrzejowa, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-06

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4”JED3313A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. Ew. 282,283 obręb 04 miasta Jędrzejowa, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2018-07-06
Data publikacji:
2018-07-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-06

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada i ul. Gądzio-Kosa

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Okrzei

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego przy ul. Mikołaja Reja

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu znaku RGG. 6220. 5. 2018 z dnia 05. 07. 2018. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie działu fermentacji na terenie Browaru w Jędrzejowie, inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewid. 441 i 438/2 obręb 05 miasta Jędrzejowa, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-05
Data ostatniej zmiany:
2018-07-05

Obwieszczenie RDOŚ o wydanej decyzji odmawiajacej zgody na realizcję przedsiewziecia pn. Budowa 10 elektrowni wiatrowych na terenie gmin Nagłowice i Sędziszów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-04
Data ostatniej zmiany:
2018-07-04
Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-04
Data ostatniej zmiany:
2018-07-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-19 11:04:37, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)