Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Armii Krajowej

Zbieranie statystyk
Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-19
Data ostatniej zmiany:
2017-07-19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2017-07-12
Data publikacji:
2017-07-12
Data ostatniej zmiany:
2017-07-12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Stanisława Konarskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Sadowej

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-26
Data ostatniej zmiany:
2017-06-26

Protokół z otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że w dniu 20 czerwca 2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr RGG.6220.6.2016r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: : Budowa fermy chowu drobiu na działce nr ewid. 661 położonej w miejscowości Potok Wielki gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-21
Data ostatniej zmiany:
2017-06-21

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: RGN.6810.5.12.2017

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: RGN.6810.5.9.2017

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: RGN.6810.5.10.2017

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: RGN.6810.5.13.2017

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: RGN.6810.5.11.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Armii Krajowej

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-21 14:56:08, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)