Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach w sprawie Budowy 10 elektrowni wiatrowych na terenie gmin Nagłowice i Sędziszów

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-18
Data ostatniej zmiany:
2018-05-18

Zawiadomienie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 Etap II

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-18
Data ostatniej zmiany:
2018-05-18

Zawiadomienie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 Etap I

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-18
Data ostatniej zmiany:
2018-05-18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2018-05-16
Data publikacji:
2018-05-16
Data ostatniej zmiany:
2018-05-16

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km 2+500 do km. ok. 5+500 (skrzyżowanie z drogą powiatową 0170T)” – Etap II od km 292,44 do km 5+577,30 drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T)” – Etap I od km 0+000,00 do km 0+292,44 drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gminy Jędrzejów.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Mnichów oraz w miejscowości Brus

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wymianie silosów oraz modernizacji układu przyjęcia, załadunku i rozładunku oraz magazynowania surowców w obszarze warzelni na terenie Browaru w Jędrzejowie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-27
Data ostatniej zmiany:
2018-04-27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie działu fermentacji na terenie Browaru w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2018-04-26
Data publikacji:
2018-04-26
Data ostatniej zmiany:
2018-04-26

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.37.2018.mk.3,

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Walerona

Zbieranie statystyk

Obieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Jasionka

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Jasionka

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-18 13:00:47, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)