Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Jędrzejowie

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach położonych w Jędrzejowie przy ulicach Cmentarnej i Stanisława Konarskiego na okres od dnia 27.10.2014 roku do dnia 02.11.2014 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2014-09-10
Data publikacji:
2014-09-10
Data ostatniej zmiany:
2014-09-10

Przetarg nieograniczony - Przebudowa ulicy Karczewskiego w Jędrzejowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-05
Data ostatniej zmiany:
2014-09-05

Przetarg nieograniczony - Przebudowy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2014-08-25
Data publikacji:
2014-08-25
Data ostatniej zmiany:
2014-09-02

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jędrzejów:

Przetarg nieograniczony - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-31
Data ostatniej zmiany:
2014-07-31

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w gminie Jędrzejów w roku szkolnym 2014/2015

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2014-07-24
Data publikacji:
2014-07-24
Data ostatniej zmiany:
2014-08-06

Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu DROGA DO SUKCESU - współfinansowanego z EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2014-07-01
Data publikacji:
2014-07-01
Data ostatniej zmiany:
2014-09-02

Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2014-07-01
Data publikacji:
2014-07-01
Data ostatniej zmiany:
2014-09-02

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ogłasza przetarg nieograniczony na Usługi edukacyjne i szkoleniowe - kursy realizowane w ramach projektu Większe umiejętności lepsze jutro wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-06-30
Data ostatniej zmiany:
2014-07-01

Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Konarskiego w Jędrzejowie - II postępowanie (znak sprawy: ZM.271.11.2014)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-06-16
Data ostatniej zmiany:
2014-06-16

Organizacja wycieczek Pewnie w Przyszłość

Organizacja wycieczek Droga do Sukcesu

Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Konarskiego w Jędrzejowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-05-16
Data ostatniej zmiany:
2014-05-16

Przetarg nieograniczony - Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-05-14
Data ostatniej zmiany:
2014-05-14

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jędrzejów:


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-09-26 14:27:45, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński