Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1, 3 i C funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta Jędrzejów" - znak sprawy: RGUP.271.2.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-08
Data ostatniej zmiany:
2018-01-08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych" - znak sprawy RIZP.271.16.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-29
Data ostatniej zmiany:
2017-11-29

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1, 3 i C funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta Jędrzejowa” - znak sprawy: RGUP.271.1.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-21
Data ostatniej zmiany:
2017-11-21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów - Lasków od km 0+000 - 0+590 na działce o nr ewid. 1/3" w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - znak sprawy: RIZP.271.15.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-17
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.14.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-30
Data ostatniej zmiany:
2017-10-30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów - etap I - obejmujący budowę sieci wodociągowej w miejscowości Książe Skroniów wraz z pompownią" - znak sprawy: RIZP.271.13.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2017-10-26
Data publikacji:
2017-10-26
Data ostatniej zmiany:
2017-10-26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" - znak sprawy: RIZP.271.12.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-09
Data ostatniej zmiany:
2017-10-09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia ulicznego w ciagu ulicy Okrzei (etap I) oraz oświetlenia parku przy ulicy Przypkowskiego w Jędrzejowie" - znak sprawy: RIZP.271.10.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-08
Data ostatniej zmiany:
2017-09-08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.11.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-05
Data ostatniej zmiany:
2017-09-05

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na "Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" - znak sprawy: RIZP. 271.9.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-10
Data ostatniej zmiany:
2017-08-10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Przebudowy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.7.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2017-06-30
Data publikacji:
2017-06-30
Data ostatniej zmiany:
2017-06-30

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego" - znak sprawy: RIZP.271.6.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-24
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego" - znak sprawy: RIZP.271.5.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP II”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-25
Data ostatniej zmiany:
2017-04-25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych" - znak sprawy RIZP.271.3.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-31
Data ostatniej zmiany:
2017-03-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-18 14:44:29, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)