Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II i III przedmiotu zamówienia - przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.13.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2018-09-11
Data publikacji:
2018-09-11
Data ostatniej zmiany:
2018-09-11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.10.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2018-09-03
Data publikacji:
2018-09-03
Data ostatniej zmiany:
2018-09-03

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na Budowę odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów” - znak sprawy: RIZP.271.11.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-03
Data ostatniej zmiany:
2018-09-03

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na "Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" - znak sprawy: RIZP.271.9.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-02
Data ostatniej zmiany:
2018-08-02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów - znak sprawy: RIZP.271.6.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-07-27
Data publikacji:
2018-07-27
Data ostatniej zmiany:
2018-07-27

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na "Przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.7.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2018-07-11
Data publikacji:
2018-07-11
Data ostatniej zmiany:
2018-07-11

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na Budowę odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów” - znak sprawy RIZP.271.8.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-10
Data ostatniej zmiany:
2018-07-10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów – etap II - obejmujący budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody - znak sprawy: RIZP.271.5.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" - znak sprawy: RIZP.271.4.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2018-06-04
Data publikacji:
2018-06-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzetu do remontów dróg gminnych tłuczniowych" - znak sprawy: RIZP.271.3.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-20
Data ostatniej zmiany:
2018-03-20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP III” - znak sprawy: RIZP.271.2.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-05
Data ostatniej zmiany:
2018-03-05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1, 3 i C funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta Jędrzejów" - znak sprawy: RGUP.271.2.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-08
Data ostatniej zmiany:
2018-01-08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych" - znak sprawy RIZP.271.16.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-29
Data ostatniej zmiany:
2017-11-29

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1, 3 i C funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta Jędrzejowa” - znak sprawy: RGUP.271.1.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-21
Data ostatniej zmiany:
2017-11-21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów - Lasków od km 0+000 - 0+590 na działce o nr ewid. 1/3" w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - znak sprawy: RIZP.271.15.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-17
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-20 10:32:02, zmian dokonał(a): Sebastian Adamczuk

WCAG 2.0 (Level AA)