Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP II”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-25
Data ostatniej zmiany:
2017-04-25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych" - znak sprawy RIZP.271.3.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-31
Data ostatniej zmiany:
2017-03-31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic: Strażackiej (Nr328029), Klonowej (Nr328079), Adolfa Dygasińskiego (Nr 328069) w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+402 - na działkach o nr ewid. 447, 499, 445 i 481/2 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - znak sprawy RIZP.271.2.2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2017-03-24
Data publikacji:
2017-03-24
Data ostatniej zmiany:
2017-03-24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych" - znak sprawy: RIZP.271.19.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-18
Data ostatniej zmiany:
2017-01-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dostawa ogólnodiagnostycznego aparatu RTG oraz aparatu cyfrowego do zdjęć zębów" - ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2016r. pod nr 373341-2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Sebastian Adamczuk (sebastian)
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Data ostatniej zmiany:
2017-01-09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów - znak sprawy: RGG.271.1.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-07
Data ostatniej zmiany:
2016-12-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Świadczenie usług przewozowych na liniach 1, 3 i C jędrzejowskiej komunikacji miejskiej na terenie Miasta Jędrzejów" - znak sprawy: RGUP.271.1.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-11-30
Data ostatniej zmiany:
2016-11-30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o unieważnieniu postępowania dla CZĘŚCI III przedmiotu zamówienia - "Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" - znak sprawy: RIZP.271.18.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2016-11-10
Data publikacji:
2016-11-10
Data ostatniej zmiany:
2016-11-10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.17.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-11-02
Data ostatniej zmiany:
2016-11-02

Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kieleckiej i Cmentarnej w Jędrzejowie - etap I - znak sprawy RIZP.271.15.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-20
Data ostatniej zmiany:
2016-10-20

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowy dróg gminnych na terenie miasta Jędrzejowa - znak sprawy: RIZP.271.13.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2016-10-11
Data publikacji:
2016-10-11
Data ostatniej zmiany:
2016-10-11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sudół od km 0+359 do km 0+980 - na działce o nr ewid. 501/5 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" - znak sprawy RIZP.271.11.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-04
Data ostatniej zmiany:
2016-10-04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów - nr sprawy RIZP.271.10.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-09-01
Data ostatniej zmiany:
2016-09-01

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w gminie Jędrzejów w roku szkolnym 2016/2017”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Maria Hadyniak
Informację wprowadził:
Hubert Gola
Data wytworzenia:
2016-08-18
Data publikacji:
2016-08-18
Data ostatniej zmiany:
2016-08-18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - znak sprawy RIZP.271.7.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-08
Data ostatniej zmiany:
2016-07-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-25 08:36:23, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)