Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

Zbieranie statystyk

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

Zbieranie statystyk

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.

Zbieranie statystyk

Opodatkowanie nieruchomości i regulowanie zobowiązań podatkowych w przypadku współwłasności

Zbieranie statystyk

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

Zbieranie statystyk

Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.

Zbieranie statystyk

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

Zbieranie statystyk

Zmiany w podatkach w 2016 r.

Zbieranie statystyk

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

Zbieranie statystyk

Stawki podatku od nieruchomości na 2014 r.

Zbieranie statystyk

Deklaracje podatkowe na 2014 r. do pobrania

Zbieranie statystyk

Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.

Zbieranie statystyk

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

Zbieranie statystyk

Deklaracje podatkowe na 2013 r. do pobrania

Zbieranie statystyk

Stawki podatku od nieruchomości na 2013 r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-14 13:04:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)