Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 25/2020 z dnia 21.04.2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2019 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 12/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Jędrzejów

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 11/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2020 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 36/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za I półrocze 2019 roku.

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 61/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2020 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 60/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2020 rok 2029

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 59/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020 - 2029

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 19/2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2018 r.

Zbieranie statystyk

Wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z kompleksowej konroli gospodarki finansowej Gminy Jędrzejów za 2017 rok i inne wybrane okresy

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 56/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jędrzejów na 2019 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 55/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2019 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 54/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady miejskiej w Jędrzejowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jędrzejów na lata 2019 - 2029

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 39/2018 z dnia 24.09.2018 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za I półrocze 2018 roku

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 12/2018 z dnia 21.02.2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Jędrzejów

Zbieranie statystyk

Uchwała RIO Nr 11/2018 z dnia 21.02.2018 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2018 rok

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 09:56:52, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)