Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

2008

Lp.

Nr

W sprawie

Z dnia

1.

 1/08

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym

10.01.2008

2.

 2/08

w sprawie powołania komisji ds. gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnego na rok 2007

10.01.2008

3.

 3/08

w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia „Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów”

15.01.2008

4.

 4/08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 17.01.2008 roku przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat części budynku usytuowanego na nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej , oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 396/4.

15.01.2008

5.

 5/08

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 16.01.2008 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 3-ch lat nieruchomości komunalnej, położonej w Jędrzejowie przy ul. Mieszka I, zabudowanej pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 59 m2

15.01.2008

6.

 6/08

w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „ODBIÓR SUROWCÓW WTÓRNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW”

15.01.2008

7.

 7/08

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów ulgowych

10.01.2008

8.

 8/08

w  sprawie ustalenia ceny nieruchomości

25.01.2008

9.

 9/08

w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

01.02.2008

10.

 10/08

w sprawie przydzielenia pieczęci do plasteliny (referentki) stosowania jej zgodnie z Planem ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

01.02.2008

11.

 11/08

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

01.02.2008

12.

 12/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

05.02.2008

13.

 13/08

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw zakresu administracji publicznej.

06.02.2008

14.

 14/08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 14.02.2008 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajęcie na okres trzech lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, powierzchni użytkowej 38,80m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. 11 Listopada 101.

06.02.2008

15.

14A/08 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

12.02.2008

16.

 15/08

w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zapłaty zaległego czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

13.02.2008

17.

16/08 

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

  -

18.

17/08 

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej określającej procedury postępowania z kluczami od pokoi i gabinetów w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

14.02.2008

19.

 18/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

15.02.2008

20.

 19/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

15.02.2008

21.

 20/08

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym  i innym podmiotom.

18.02.2008

22.

 21/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

18.02.2008

23.

 22/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

18.02.2008

24.

 23/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

19.02.2008

25.

 24/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

20.02.2008

26.

  25/08

w sprawie wprowadzenia zmian Zarządzeniu dotyczącym godzin nauczania indywidualnego w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu

20.02.2008

27.

 26/08

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie

20.02.2008

28.

 27/08

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie

20.02.2008

29.

 28/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

27.02.2008

30.

 29/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego ,stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

27.02.2008

31.

31/08 

w sprawie  zmian w składzie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz aktualizacji dokumentacji GZRK. 

04.03.2008 

32.

30/08 

w sprawie podwyższenia miesięcznej stawki bazowej czynszu regulowanego

03.03.2008

33.

 32/08

w sprawie określenia stanowisk, oraz rodzaju prac zleconych, z którymi może łaczyć się dostęp do informacji niejawnych

04.03.2008

34.

 33/08

w sprawie polecenia Pełnomocnikowi ds.. Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.

04.03.2008

35.

 34/08

W sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

05.03.2008

36.

 35/08

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgleńcu

10.03.2008

37.

 36/08

W sprawie określenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

11.03.2008

38.

  37/08

W sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

12.03.2008

39.

 38/08

W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

12.03.2008

40.

 39/08

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

12.03.2008

41.

  40/08

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

12.02.2008

42.

 41/08

W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

13.03.2008

43.

 42/08

W sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu komunalnego

14.03.2008

44.

 43/08

W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z kortów i sauny

17.03.2008

45.

 44/08

W sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

17.03.2008

46.

 45/08

W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

18.03.2007

47.

 46/08

W sprawie przyznania i określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli

18.03.3008

48.

 47/08

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

20.03.2008

49.

 48/08

W sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie zaległego czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

25.03.2008

50.

 49/08

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

26.03.2008

51.

 50/08

W sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

26.03.2008

52.

 51/08

W sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych gminy zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

26.03.2008

53.

 52/08

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 28.03.2008 roku przetargu ustnego nieograniczonego nawy dzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości komunalnej, położonej w Jędrzejowie przy ul. Mieszka I, zabudowanej pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 59 m2

26.03.2008

54.

 53/08

W sprawie wyrażenia zgody na wymianę okna znajdującego się na zapleczu oraz wystawowego wraz z drzwiami wejściowymi, w lokalu użytkowym, stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

26.03.2008

55.

 54/08

W sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komu8nalnego

26.03.2008

56.

 55/08

W sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

27.03.2008

57.

 56/08

W sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu komunalnego

27.03.2008

58.

 57/08

W sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

27.03.2008

59.

58/08 

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu komunalnego

28.03.2008

60.

 59/08

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu komunalnego

28.03.2008

61.

 60/08

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 31.03.2008 roku przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat części budynku usytuowanego na nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu miasta Jędrzejowa jako działka Nr 396/4

28.03.2008

62.

 61/08

W sprawie ustalenia Regulaminu zasad wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

01.04.2008

63.

 62/08

W sprawie zmiany dotyczącej przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

01.04.2008

64.

 63/08

W sprawie przydzielenia godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

01.04.2008

65.

 64/08

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

01.04.2008

66.

  65/08

W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie częściowego remontu dzierżawionej nieruchomości komunalnej

02.04.2008

67.

 66/08

W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

02.04.2008

68.

 67/08

W sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

03.04.2008

69.

 68/08

W sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

03.04.2008

70.

 69/08

W sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległego czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

03.04.2008

71.

 70/08

W sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

04.04.2008

72.

 71/08

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 07.04.2008r. na:

Zadanie 1. Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych

Zadanie 2. Wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych

07.04.2008

73.

 72/08

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

08.04.2008

74.

 73/08

W sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów

09.04.2008

75.

 74/08

W sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów przyjętego uchwałą Nr IX/65/99 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 15 maja 1999r. na obszarze miasta i gminy Jędrzejów, zgodnie z uchwałą Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2007 r. oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Feliksa Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa, zgodnie z uchwałą Nr XXII/150/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie a dnia 31 stycznia 2008r.

10.04.2008

76.

 75/08

W sprawie zasad ustalenia rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników samorządowych oraz w sprawie terminów ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie 

10.04.2008

77.

 76/08

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. dotyczącej powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów przyjętego uchwałą Nr IX/65/99 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2007 r. oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul Feliksa Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa, zgodnie z uchwałą Nr XXII/150/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2008 r.

11.04.2008

78.

77/08 

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

15.04.2008

79.

 78/08

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2008./

15.04.2008

80.

79/08 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

16.04.2008

81.

 80/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej zabudowanej lokalem mieszkalnym

16.04.2008

82.

 81/08

w sprawie nie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy części gruntu komunalnego

16.04.2008

83.

 82/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

17.04.2008

84.

 83/08

w sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej

21.04.2008

85.

 84/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

22.04.2008

86.

 85/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

23.04.2008

87.

 86/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

23.04.2008

88.

 87/08

w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień i zawiadomień o stanie salda

23.04.2008

89.

 88/08

w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków

23.04.2008

90.

 89/08

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Jędrzejów oraz jednostki organizacyjne Gminy Jędrzejów

23.04.2008

91.

 90/08

w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej we wsi Prząsław

25.04.2008

92.

 91/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

28.04.2008

93.

 92/08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 30.04.2008 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Jędrzejów, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Podchojny jako działka Nr 1002 o powierzchni 1.3100 ha.

29.04.2008

94.

 93/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

30.04.2008

95.

94/08 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

06.05.2008

96.

 95/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

07.05.2008

97.

 96/08

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

12.05.2008

98.

 97/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

12.05.2008

99.

 98/08

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie tymczasowego objazdu z mostem tymczasowym

12.05.2008

100.

 99/08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 15.05.2008 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajecie na okres trzech lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego 1.

12.05.2008

101.

100/08

w sprawie nie wyrażenia zgody na ustawienie skrzynek przed lokalem użytkowym, stanowiącym własność Gminy Jędrzejów.

12.05.2008

102.

101/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

13.05.2008

103.

102/08

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

13.05.2008

104.

103/08

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 15.05.2008r. na :Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów ( 9 zadań).

14.05.2008

105.

104/08

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 14.05.2008r. na : zadanie 1 – Remont ul. 3 Maja w Jędrzejowie, zadanie 2 – Remont łącznika ul. Kopernika i Żeromskiego w Jędrzejowie.

14.05.2008

106.

105/08

w sprawie polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.

14.05.2008

107.

106/08

w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury postępowania w strefach administracyjnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie oraz w Kancelarii Tajnej Urzędu.

14.05.2008

108.

107/08

w sprawie wprowadzenia stref bezpieczeństwa  i administracyjnej w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie oraz w Kancelarii Tajnej Urzędu.

14.05.2008

109.

108/08

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

15.05.2008

110.

109/08

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę dwóch okien znajdujących się na zapleczu oraz okna wystawowego wraz z drzwiami wejściowymi w lokalu użytkowym, stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

15.05.2008

111.

110/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

15.05.2008

112.

111/08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 16 maja 2008 roku odbioru dostaw sprzętu komputerowego, procedur i wdrożenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów u Partnerów Projektu ( zgodnie z umową z dnia 14.09.2004r. „ w sprawie wykonania projektu e- świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej”).

16.05.2008

113.

112/08

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

19.05.2008

114.

113/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

19.05.2008

115.

114/08

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

19.05.2008

116.

115/08

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 21.06.2008r. do 31.08.2008r. oraz ustalenia odpłatności za wakacyjny kurs nauki pływania

23.05.2008

117.

116/08

w sprawie powołania komisji do zarchiwizowania dokumentów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w 2007 roku.

27.05.2008

118.

117/08

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie.

27.05.2008

119.

118/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

28.05.2008

120.

119/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

28.05.2008

121.

120/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

28.05.2008

122.

121/08

w sprawie powołania Komisji w celu wybrania najkorzystniejszej ofert na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

30.05.2008

123.

123/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

30.05.2008

124.

124/08

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

30.05.2008

125.

125/08

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

30.05.2008

126.

126/08

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

30.05.2008

127.

127/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

03.06.2008

128.

128/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

03.06.2008

129.

129/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

03.06.2008

130.

130/08

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu socjalnego przy ul. Piastowskiej w Jędrzejowie 

04.06.2008

131.

131/08

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Strażackiej w Jędrzejowie 

04.06.2008

132.

132/08

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Reja w Jędrzejowie 

04.06.2008

133.

133/08

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu socjalnego przy ul. Głowackiego w Jędrzejowie 

04.06.2008

134.

134/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej

05.06.2008

135.

135/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

12.06.2008

136.

136/08

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu przebudowy pawilonu handlowego

16.06.2008

137.

137/08

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Podchojnach

16.06.2008

138.

138/08

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichowie

16.06.2008

139.

139/08

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionnie

16.06.2008

140.

140/08

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie

17.06.2008

141.

141/08

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie

17.06.2008

142.

142/08

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

18.06.2008

143.

143/08

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

18.06.2008

144.

144/08

w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy zawodowej i sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jędrzejowie w ramach I etapu Świętokrzyskich Zawodów „Patrol Raku Straży Miejskiej 2008”

20.06.2008

145.

145/08

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 23 czerwca 2008r. do 18 lipca 2008r. dla dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez Ognisko Wychowawcze CARITAS

23.06.2008

146.

146/08

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 24.06.2008r. na remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

24.06.2008

147.

147/08

w sprawie przystąpienia i przeprowadzenia na terenie gminy Jędrzejów konkursu pn. „PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA – PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

24.06.2008

148.

148/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

25.06.2008

149.

148A/08

w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rok 2008.

25.06.2008

150.

149/08

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

26.06.2008

151.

150/08

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

26.06.2008

152.

151/08

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za 2007 rok

27.06.2008

153.

152/08

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

27.08.2008

154.

153/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

27.06.2008

155.

154/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

27.06.2008

156.

155/08

w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie zaległego czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy Jędrzejów

27.06.2008

157.

156/08

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych z tytułu nieterminowych wpłat opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości komunalnej za lata 2007-2008.

27.06.2008

158.

157/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

27.06.2008

159.

158/08

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego

04.07.2008

160.

159/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

07.07.2008

161.

160/08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 14.07.2008r. na : remont Parku 700-lecia w Jędrzejowie - I etap

11.07.2008

162.

161/08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 16.07.2008r. na : remont dróg gminnych na terenie gminy Jędrzejów ( 8 zadań)

14.07.2008

163.

162/08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 15.07.2008r. na : remont ulic miejskich na terenie miasta Jędrzejowa ( 3 Maja,łącznika ul. Kopernika i Żeromskiego, ul. Dygasińskiego) 

14.07.2008

164.

163/08

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14.07.2008

165.

164/08

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14.07.2008

166.

165/08

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14.07.2008

167.

166/08

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jędrzejów na 2008 rok

16.07.2008

168.

167/08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 17.07.2008r. na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta  gminy Jędrzejów 

16.07.2008

169.

168/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej zabudowanej pawilonem handlowym

16.07.2008

170.

169/08

 w sprawie  upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów do podpisania i złożenia  wniosku o dofinansowanie oraz podejmowania wszelkich  czynności prawnych i faktycznych przy realizacji projektu pn. „Większe umiejętności, lepsze jutro”.

18.07.2008 

171.

170/08

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów remontu pawilonu handlowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, na poczet czynszu dzierżawnego.

18.07.2008

172.

171/08

w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

22.07.2008

173.

172/08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 24.07.2008 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajęcie na okres trzech lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego 1

24.07.2008

174.

173/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości komunalnej

24.07.208

175.

174/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

24.07.208

176.

175/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

24.07.208

177.

176/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

24.07.208

178.

177/08

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/07 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 6 lutego 2007 roku.

25.07.2008

179.

178/08

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

25.07.2008

180.

179/08

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysakowie

25.07.2008

181.

180/08

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach

25.07.2008

182.

181/08

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

25.07.2008

183.

182/08

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

01.08.2008

184.

183/08

w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

01.08.2008

185.

184/08

w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

08.08.2008

186.

185/08

W sprawie informacji o zaległościach w zapłacie czynszu najmu lub dzierżawy

12.08.2008

187.

186/08

W sprawie zmian Zarządzenia Burmistrza Nr.265/05 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie 

13.08.2008

188.

187/08

W sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Jędrzejów

14.08.2008

189.

188/08

W sprawie wyrażenia zgody na przesuniecie terminu płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnej

18.08.2008

190.

189/08

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

19.08.2008

191.

190/08

W sprawie upoważnienia Kierownika Pracowników Socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

20.08.2008

192.

191/08

W sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Jędrzejów

20.08.2008

193.

192/08

W sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Podchojny”

21.08.2008

194.

193/08

W sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Jędrzejów

25.08.2008

195.

194/08

W sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 25 sierpnia 2008 r. dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu Amazonki Filii w Jędrzejowie

25.08.2008

196.

195/08

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 28 sierpnia 2008 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w Obr. 04, 08 m. Jędrzejowa, miejscowościach Sudół, Łysaków Pod Lasem, Potok Wielki

27.08.2008

197.

196/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

27.08.2008

198.

197/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

27.08.2008

199.

198/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

27.08.2008

200.

199/08

 w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jędrzejów

27.08.2008 

201.

200/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własności Gminy Jędrzejów  

27.08.2008

202.

201/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

27.08.2008

203.

202/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

27.08.2008

204.

203/08

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

28.02.2008

205.

204/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

27.08.2008

206.

205/08

w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

28.08.2008

207.

206/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

03.09.2008

208.

207/08

w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Jędrzejów

05.09.2008

209.

208/08

w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji 

08.09.2008

210.

209/08

w sprawie wyrażenia zgodna zmianę cen biletów na niżej wymienione usługi.

09.09.2008

211.

210/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

09.09.2008

212.

211/08

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz sporządzenie protokołu zadania inwestycyjnego pn.”Roboty budowlane obejmujące zmianę sposobu użytkowania budynku świetlicy na potrzeby Klubu AA w Jędrzejowie przy ul. Mieszka I – działka nr ewidencyjny 396/4

11.09.2008

213.

212/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

11.09.2008

214.

213/08

w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie drzwi na zapleczu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

11.09.2008

215.

214/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

11.09.2008

216.

215/08

w sprawie wyrażenia zgody na wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Jędrzejów

11.09.2008

217.

216/08

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu przebudowy pawilonu handlowego

11.09.2008

218.

217/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

11.09.2008

219.

218/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

11.09.2008

220.

219/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

11.09.2008

221.

220/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części grunt komunalnego

11.09.2008

222.

221/08

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

11.09.2008

223.

222/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

15.09.2008

224.

223/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność gminy Jędrzejów

22.09.2008

225.

224/08

w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

22.09.2008

226.

225/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

22.09.2008

227.

226/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

22.09.2008

228.

227/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność gminy Jędrzejów

22.09.2008

229.

228/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność gminy Jędrzejów

22.09.2008

230.

229/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność gminy Jędrzejów

22.09.2008

231.

230/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

22.09.2008

232.

231/08

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu pawilonu handlowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

22.09.2008

233.

232/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

22.09.2008

234.

233/08

w sprawie przyznania i określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli

23.09.2008

235.

234/08

w sprawie przyznania i określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli

23.09.2008

236.

235/08

w sprawie polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

25.09.2008

237.

236/08

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do przeprowadzania  wywiadów alimentacyjnych oraz odbioru oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych

25.09.2008

238.

237/08

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do przeprowadzania  wywiadów alimentacyjnych oraz odbioru oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych

25.09.2008

239.

238/08

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do przeprowadzania  wywiadów alimentacyjnych oraz odbioru oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych

25.09.2008

240.

239/08

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do przeprowadzania  wywiadów alimentacyjnych oraz odbioru oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych

25.09.2008

241.

240/08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 30.09.2008 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajęcie na okres trzech lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego 1 oraz przetargu ustnego ograniczonego na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości komunalnej położonej w Jędrzejowie przy ul. Mieszka I, zabudowanej pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 59m2, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 211/5 i 237/9.

26.09.2008

242.

241/08

w sprawie przydzielenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

26.09.2008

243.

242/08

w sprawie przydzielenia indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Łysakowie

26.09.2008

244.

243/08

w sprawie przydzielenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

26.09.2008

245.

244/08

w sprawie przydzielenia indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Łysakowie

26.09.2008

246.

245/08

w sprawie przydzielenia godzin obsługi Multimedialnego Centrum Bibliotecznego w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

26.09.2008

247.

246/08

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół – Gimnazjum  nr 2 w Jędrzejowie

26.09.2008

248.

247/08

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi i oczekującymi na odwóz ze Szkoły Podstawowej w Rakowie.

26.09.2008

249.

248/08

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi i oczekującymi na odwóz ze Szkoły Podstawowej w Podchojnach

26.09.2008

250.

249/08

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin w związku z opieką w okresie zajęć na pływalni dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

26.09.2008

251.

250/08

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Gimnazjum  nr 1 w Jędrzejowie

26.09.2008

252.

251/08

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego systemem kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Podchojnach

26.09.2008

253.

252/08

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej w Mnichowie

26.09.2008

254.

253/08

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi i oczekującymi na odwóz w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie

26.09.2008

255.

254/08

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej w Rakowie

26.09.2008

256.

255/08

w sprawie przydzielenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Prząsłwiu

26.09.2008

257.

256/08

w sprawie przydzielenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Placówek Oświatowych – Przedszkole w Prząsłwiu na rok szkolny 2008/2009

26.09.2008

258.

257/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

259.

258/08

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji pracy Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

260.

259/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

261.

260/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Mnichowie na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

262.

261/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu - Szkoła Podstawowa na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

263.

262/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

264.

263/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

265.

264/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie - Szkoła Podstawowa na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

266.

265/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

267.

266/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Piaskach na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

268.

267/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie - Szkoła Podstawowa - na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

269.

268/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie – Przedszkole- na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

270.

269/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

271.

270/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Przedszkole nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

272.

271/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

273.

272/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu – Przedszkole- na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

274.

273/08

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

275.

274/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

276.

275/08

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

277.

276/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2008/2009

29.09.2008

278.

277/08

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów wymiany okien w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów, na poczet czynszu

01.10.2008

279.

278/08

w sprawie anulowania Zarządzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa 

01.10.2008

280.

279/08

w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

01.10.2008

281.

280/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

03.10.2008

282.

281/08

w sprawie wyrażenia zgody na wybudowanie budynku przy granicy działki komunalnej

07.10.2008

283.

282/08

w sprawie wyrażenia zgody na wejście na grunt komunalny

07.10.2008

284.

283/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

07.10.2008

285.

284/08

w sprawie zmian  w budżecie na  2008 rok

08.10.2008

286.

285/08

w sprawie zasad ustalenia rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników samorządowych oraz w sprawie terminów ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

08.10.2008

287.

286/08

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

09.10.2008

288.

287/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej

09.10.2008

289.

288/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej

09.10.2008

290.

289/08

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin w związku z opieką nad uczniami w okresie zajęć na pływalni dla Zespołu Szkół w Jędrzejowie

09.10.2008

291.

290/08

w sprawie przekazania w administrację Zakładowi Usług Komunalnych w Jędrzejowie budynku po byłej Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zagaju, stanowiącego własność komunalną

13.10.2008

292.

291/08

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 15.10.2008r. na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009 na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

10.10.2008

293.

292/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

21.10.2008

294.

293/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

21.10.2008

295.

294/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu komunalnego 

22.10.2008

296.

295/08

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 30.10.2008r. na Modernizację Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury

28.10.2008

297.

296/08

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

31.10.2008

298.

297/08

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 05.114.2008r. na Opracowanie wariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków  w Jędrzejowie wraz z bilansem ścieków

05.11.2008

299.

298/08

w sprawie przekazania w administrację nieruchomości komunalnej

05.11.2008

300.

299/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

05.11.2008

301.

300/08

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, wraz z odsetkami

05.11.2008

302.

301/08

w sprawie przekazania w administrację  Świętokrzyskiej Kolejce Dojazdowej „Ciuchcia Expres Pondzie” sp. z o.o w Jędrzejowie lokali mieszkalnych, stanowiących własność komunalną

06.11.2008

303.

302/08

w sprawie powołania Komisji do zniszczenia zużytych, uszkodzonych i nieaktualnych pieczęci

06.11.2008

304.

303/08

w sprawie przydzielenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie w roku szkolnym 2008/2009

06.11.2008

305.

304/08

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół – Szkoła podstawowa nr 4 w Jędrzejowie

06.11.2008

306.

305/08

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

12.11.2008

307.

306/08

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

14.11.2008

308.

307/08

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

20.11.2008

309.

308/08

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych

20.11.2008

310.

309/08

w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

20.11.2008

311.

310/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

21.11.2008

312.

311/08

w sprawie nie wyrażenia zgody na wybudowanie budynku przy granicy działki komunalnej

21.11.2008

313.

312/08

w sprawie rozszerzenia dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych

24.11.2008

314.

313/08

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

24.11.2008

315

314/08

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

26.11.2008

316

315/08

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia analizy finansowej Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie w celu jego reorganizacji

26.11.2008

317

316/08

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie

26.11.2008

318

317/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2008/2009 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie

26.11.2008

319

318/08

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie

26.11.2008

320

319/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3/2008/2009 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie

26.11.2008

321

320/08

w sprawie ustalenia zasad i stawek odpłatności za pracę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli kontraktowych na stopień nauczycieli mianowanych.

26.11.2006

322

321/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

27.11.2008

323

322/08

w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

27.11.2008

324

323/08

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu budynku komunalnego

27.11.2008

325

324/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego 

27.11.2008

326

325/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego 

27.11.2008

327

326/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

27.11.2008

328

327/08

w sprawie podwyższenia miesięcznej stawki bazowej czynszu regulowanego

27.11.2008

329

328/08

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

01.12.2008

330

329/08

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu dotyczącym określenia regulaminu przyznawania dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli oraz powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dopłat do czesnego.

01.12.2008

331

330/08

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

01.12.2008

332

331/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3/2008/2009 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

01.12.2008

333

332/08

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego  w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4  Jędrzejowie 

01.12.2008

334

333/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4  do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

01.12.2008

335

334/08

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 04.12.2008r. na „Opracowanie wariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie wraz z bilansem ścieków”.

04.12.2008

336

335/08

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

08.12.2008

337

336/08

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

10.12.2008

338

337/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

10.12.2008

339

338/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

11.12.2008

340

339/08

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów, mieszczącym się w budynku komunalnym

15.12.2008

341

340/08

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu przebudowy pawilonu handlowego

15.12.2008

342

341/08

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

15.12.2008

343

342/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 /2008/2009 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

15.12.2008

344

343/08

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

15.12.2008

345

344/08

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 /2008/2009 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

15.12.2008

346

345/08

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych w Przedszkolu nr 2 w Jędrzejowie

15.12.2008

347

346/08

w sprawie określenia regulaminu przyznawania dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli i powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dopłat do czesnego.

16.12.2008

348

347/08

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli.

16.12.2008

349

348/08

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

18.12.2008

350

349/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

18.12.2008

351

350/08

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie budynku komunalnego

18.12.2008

352

351/08

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

19.12.2008

353

352/08

w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2009 roku, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm./ wydawanych przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

22.12.2008

354

353/08

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

30.12.2008

355

354/08

w sprawie anulowania Zarządzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa

31.12.2008

356

355/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

31.12.2008

357

356/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

31.12.2008

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2008-02-14
Data publikacji:
2008-02-14
Data ostatniej zmiany:
2009-03-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-08 11:36:32, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)