Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Bilans skonsolidowany

Zbieranie statystyk

Rb-N za 2012r

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie Rb-28Sza 2012r.

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie Rb-27S za 2012 r.

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie Rb-NDS

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie Rb-Z

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała bużetowa na 2012 rok

Zbieranie statystyk


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 09:56:52, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)