Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2013 r.

Zbieranie statystyk

Informacja z wykonania budżetu za 2013 r.

Zbieranie statystyk

Rb-Z za I kw 2013 r.

Zbieranie statystyk

Rb-NDS za I kw 2013 r.

Zbieranie statystyk

Rb-N za I kw 2013 r.

Zbieranie statystyk

Rb-28S za I kw 2013 r.

Zbieranie statystyk

Rb-27S za I kw 2013 r.

Zbieranie statystyk

Rb-N za II kw 2013 r.

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie Rb-28S za II kw. 2013r.

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie Rb-27S za II kw. 2013 r.

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie Rb-Z

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie Rb-NDS

Zbieranie statystyk

Uchwała bużetowa na 2013 rok

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 09:56:52, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)