Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

OrSO 20 - Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Zbieranie statystyk

OrSO 26 - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zbieranie statystyk

OrSO 07- Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy

Zbieranie statystyk

OrSO 25 Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zbieranie statystyk

OrSO 24 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Zbieranie statystyk

OrSO 23 Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych

Zbieranie statystyk

OrSO 02 - Wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych

Zbieranie statystyk

OrSO 18- ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Zbieranie statystyk

OrSO 17 - REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW

Zbieranie statystyk

OrSO 16 - WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Zbieranie statystyk

OrSO 15 - UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Zbieranie statystyk

OrSO 06 - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA STAŁE

Zbieranie statystyk

OrSO 04 - WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO/CZASOWEGO OBYWATELI POLSKICH

Zbieranie statystyk

OrSO 22 - Wydanie karty programu ,,JĘDRZEJÓW PRO''

Zbieranie statystyk

OrSO 03 - Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-17 15:24:00, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)