Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

OrSO 13 Wydawanie dowodów osobistych

Zbieranie statystyk

OrSO 12 - Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Zbieranie statystyk

OrSO 05- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - DOWODY OSOBISTE

Zbieranie statystyk

OrSO 02 - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - EWIDENCJA LUDNOŚCI/ REJESTR WYBORCÓW

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Kaczmarczyk (beatak)
Data wytworzenia:
2018-05-25
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-12-11

OrSO 19 POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU W SPRAWACH EMERYTALNO-RENTOWYCH

Zbieranie statystyk

OrSO 22 - WYDANIE KARTY PROGRAMU JĘDRZEJÓW PRO

Zbieranie statystyk

OrSO 20 - NADANIE NUMERU PESEL OSOBIE OBOWIĄZANEJ NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL

Zbieranie statystyk

OrSO 07- ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Zbieranie statystyk

OrSO 25 Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zbieranie statystyk

OrSO 24 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Zbieranie statystyk

OrSO 23 Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych

Zbieranie statystyk

OrSO 18- ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Zbieranie statystyk

OrSO 17 - REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW

Zbieranie statystyk

OrSO 16 - WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Zbieranie statystyk

OrSO 15 - UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-14 13:04:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)