Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU W SPRAWACH EMERYTALNO-RENTOWYCH

Zbieranie statystyk

OrSO 22 - WYDANIE KARTY PROGRAMU JĘDRZEJÓW PRO

Zbieranie statystyk

OrSO 20 - NADANIE NUMERU PESEL OSOBIE OBOWIĄZANEJ NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL

Zbieranie statystyk

OrSO 07- ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Zbieranie statystyk

OrSO 25 Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zbieranie statystyk

OrSO 24 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Zbieranie statystyk

OrSO 23 Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych

Zbieranie statystyk

OrSO 18- ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Zbieranie statystyk

OrSO 17 - REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW

Zbieranie statystyk

OrSO 16 - WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Zbieranie statystyk

OrSO 15 - UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Zbieranie statystyk

OrSO 06 - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP NA STAŁE LUB NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY

Zbieranie statystyk

OrSO 04 - WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO OBYWATELI POLSKICH

Zbieranie statystyk

OrSO 03 - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY OBYWATELI RP

Zbieranie statystyk

OrSO 01 - UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-18 13:00:47, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)