Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

FN 18 Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód Gminy Jędrzejów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2017-07-19
Data publikacji:
2017-07-19
Data ostatniej zmiany:
2017-07-19

FN 17 Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód Gminy Jędrzejów podatnikom będącym osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2017-07-19
Data publikacji:
2017-07-19
Data ostatniej zmiany:
2017-07-19

FN 16 OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH W DANEJ GMINIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEGO

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2016-05-18
Data publikacji:
2016-05-18
Data ostatniej zmiany:
2016-05-18

Fn 15 - Złożenie deklaracji na podatek leśny DL-1 osoby prawne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2015-12-16

FN 14 - Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 osoby prawne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12

FN 13 - Złożenie deklaracji na podatek rolny DR-1 osoby prawne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12

FN 12 - Złożenie informacji na podatek leśny IL-1 osoby fizyczne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12

FN 11 - Złożenie informacji na podatek odnieruchomości IN-1 osoby fizyczne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12

FN 09 - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12

FN 10 - Złożenie informacji na podatek rolny IR-1 osoby fizyczne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12

FN 01 - Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód Gminy Jędrzejów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2013-03-05
Data publikacji:
2013-03-05
Data ostatniej zmiany:
2017-07-19

FN 03 - Zwrot opłaty skarbowej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2013-03-05
Data publikacji:
2013-03-05
Data ostatniej zmiany:
2013-03-05

FN 02 - Ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2013-03-05
Data publikacji:
2013-03-05
Data ostatniej zmiany:
2016-01-08

FN 05 - Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2013-03-05
Data publikacji:
2013-03-05
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12

FN 04 - Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2013-03-05
Data publikacji:
2013-03-05
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-19 12:09:13, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)