Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Kaczmarczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-03-16
Data ostatniej zmiany:
2021-03-16

INFORMACJE OGÓLNE O NSP 2021

Ikona statystyk

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI
I MIESZKAŃ NSP 2021
 

#LiczySięKażdy


PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 R.


W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.


Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).
 
KTO PODLEGA NARODOWEMU SPISOWI POWSZECHNEMU?


Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
    • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach
i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
    • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
 
W JAKIEJ FORMIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONY NARODOWY SPIS POWSZECHNY?


Metody przekazywania danych:
    • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
    • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
    • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Kielcach  lub z Gminnym Biurem Spisowym w Jędrzejowie.
Ponadto,by zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:
    • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
    • urzędy wojewódzkie,
    • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.


W siedzibie Gminnego Biura Spisowego będzie zapewniony bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz ze środkami ochronnymi adekwatnymi do bieżącego zagrożenia pandemicznego, a także na wniosek osoby korzystającej – zapewniona zostanie niezbędna pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji.
W przypadku zamiaru skorzystania z ww. możliwości, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 041 38-610-10 wew. 119).


Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.
Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie.
Liczymy się dla Polski!
 
INFORMACJE DODATKOWE


Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl
W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w gminie Jędrzejów  można kontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym w Jędrzejowie  – tel.: +41 38 610-10 wew. 119, e‑mail: gminnebiurospisowe@umjedrzejow.pl

 

 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO I KONKURENCYJNEGO NABORU KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-10-03 11:47:04, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)