Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie294428
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.78334
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200731561
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200825776
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200725611
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych24282
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200924139
Rodzaje wydziałów22816
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych22471
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200622347
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.21653
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego20433
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201019635
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej19487
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów19246
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego18734
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej18565
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunalnych w wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej18368
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH18054
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. komunalnych w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej18000
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.17388
Kwestionariusz17304
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach17287
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - kasjer17249
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.17169
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów17149
Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie17089
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych17084
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego17061
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.17035
Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia w podziale na części w ramach projektu pod nazwą: „Żłobek w Piaskach” realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego16883
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16864
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16828
WYCENA USŁUGI - Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: „Żłobek w Piaskach”16587
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200916538
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej16388
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora16188
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie15931
Nabór kandydatów na asystenta osoby niepełnostrawnej15877
Żłobek w Piaskach - Nabór kandydatów na stanowiska konserwatora i woźnej15621
2014-201815515
Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202115488
Nabór chętnych osób do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 202115427
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego15372

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-02-03 08:28:59, zmian dokonał(a): Jarosław Rosołowski

WCAG 2.0 (Level AA)