Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie289381
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.78188
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200731486
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200825367
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200725200
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych24118
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200923649
Rodzaje wydziałów22320
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych22308
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200621920
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.21555
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego20302
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej19358
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201019176
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów19153
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego18630
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej18466
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunalnych w wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej18265
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH17934
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. komunalnych w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej17905
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.17299
Kwestionariusz17203
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach17190
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - kasjer17145
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.17065
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów17050
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego16972
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych16966
Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie16956
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.16956
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16788
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16748
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200916435
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej16310
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora16069
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie15800
Nabór kandydatów na asystenta osoby niepełnostrawnej15603
Żłobek w Piaskach - Nabór kandydatów na stanowiska konserwatora i woźnej15487
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego15289
2014-201815252
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie15217
Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202115209
Żłobek w Piaskach - Nabór kandydatów na stanowiska intendent, kucharz/kucharka, pomoc kuchenna15147
Nabór chętnych osób do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 202115139
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.15107

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-10-03 11:47:04, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)