Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie256057
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.77352
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200730997
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200722905
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200822862
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200921256
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.20967
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych20513
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych19597
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200619550
Rodzaje wydziałów19479
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH17292
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.16825
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach16619
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.16531
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201016526
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16361
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych16347
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16314
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego16288
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200915883
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej15858
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora15351
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunalnych w wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej15017
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego14924
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów14861
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.14755
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie14716
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W RAKOWIE ETAP II14273
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów14051
Ogłoszenie - Sprzedaż i dostawa opału do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie13967
Wymiana kotłów co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie13955
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg na dostawę opału (węgla, miału węglowego, koksu) do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów.13942
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów13904
Dostawa oleju opałowego do placowek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie grzewczym 2009/201013736
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób13702
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - DOSTAWA GAZU DO PRNR 113674
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami13572
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. planowania przestrzennego13558
Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.13543
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze13472
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów13459
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim.13455
2014-201813402
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego13392

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 09:56:52, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)