Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna389469
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne8966
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne298912
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe35828
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia523967
Ikona - strzałka prawaZarządzenia50284
Ikona - strzałka prawa20045612
Ikona - strzałka prawa20056233
Ikona - strzałka prawa20067185
Ikona - strzałka prawa20078425
Ikona - strzałka prawa20088512
Ikona - strzałka prawa20096131
Ikona - strzałka prawa20106168
Ikona - strzałka prawa20117029
Ikona - strzałka prawa20125764
Ikona - strzałka prawa20136710
Ikona - strzałka prawa20145872
Ikona - strzałka prawa20156823
Ikona - strzałka prawa20164395
Ikona - strzałka prawa2017755
Ikona - strzałka prawaPrzetargi766766
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki61123
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie41289
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów2673
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień4844
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich9854
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy3755
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego4061
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami3496
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej3234
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu1778
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2009
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego3334
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne63683
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO20759
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów10705
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów6769
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady2441
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej714
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego433
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta38694
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy21641
Ikona - strzałka prawaSkarbnik19684
Ikona - strzałka prawaRada Miasta45682
Ikona - strzałka prawaSesje - program78609
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20181745
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły13000
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20186711
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201410899
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012050
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20063552
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023222
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19982960
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19942999
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady16269
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał14183
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20187734
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201414779
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20109958
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20067766
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20027844
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19984098
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19943880
Ikona - strzałka prawaUchwały13741
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201428123
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201067646
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200619101
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200212610
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199810012
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19949792
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej43124
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20187372
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201420764
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20104883
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4444
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3636
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3676
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3299
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3617
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064318
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna2833
Ikona - strzałka prawaProtokoły2616
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej2961
Ikona - strzałka prawaProtokoły2660
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską2632
Ikona - strzałka prawaProtokoły2498
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego2716
Ikona - strzałka prawaProtokoły2556
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego2748
Ikona - strzałka prawaProtokoły2803
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023405
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2691
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2650
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej2926
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2717
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego2825
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2657
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia2756
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983200
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia2845
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2599
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2721
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2603
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2580
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej2681
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943206
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia2665
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2502
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2563
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2594
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2519
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2468
Ikona - strzałka prawaWydziały45056
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich9760
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy7460
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami17446
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej9215
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych1834
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13001
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2521
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8299
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska8562
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych39824
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe49952
Ikona - strzałka prawa20024842
Ikona - strzałka prawaRadni3129
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5781
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3112
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3106
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3016
Ikona - strzałka prawa20034448
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3228
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik2975
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2854
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4699
Ikona - strzałka prawaRadni3225
Ikona - strzałka prawa20045626
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3333
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3452
Ikona - strzałka prawaRadni3461
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3500
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3488
Ikona - strzałka prawa20055321
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2886
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3454
Ikona - strzałka prawaRadni2812
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3180
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3097
Ikona - strzałka prawa20066860
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3402
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3482
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3208
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4202
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3139
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji3732
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok2714
Ikona - strzałka prawa20075771
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3156
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3120
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3315
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2539
Ikona - strzałka prawaRadni2731
Ikona - strzałka prawa20084847
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2615
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2367
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2606
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2345
Ikona - strzałka prawaRadni3024
Ikona - strzałka prawa20093900
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2219
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2166
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2301
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2223
Ikona - strzałka prawaRadni2462
Ikona - strzałka prawa20105430
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji2537
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1525
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1764
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1867
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1948
Ikona - strzałka prawaRadni2932
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102397
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2257
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2580
Ikona - strzałka prawa20116836
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1863
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2272
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3229
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2288
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3227
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2293
Ikona - strzałka prawa20123417
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1551
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1844
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2316
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1810
Ikona - strzałka prawaRadni1852
Ikona - strzałka prawa20133567
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1506
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1803
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2052
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2051
Ikona - strzałka prawaRadni2034
Ikona - strzałka prawa20144387
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji991
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1187
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1831
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2028
Ikona - strzałka prawaRadni2556
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1489
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1150
Ikona - strzałka prawa20152290
Ikona - strzałka prawaBurmistrz851
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik990
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1102
Ikona - strzałka prawaRadni1179
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1004
Ikona - strzałka prawa2016444
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska271
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych10249
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna10608
Ikona - strzałka prawaKontrole22085
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14879
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności11968
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe5962
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201913359
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw174
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut21390
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny15763
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy683
Ikona - strzałka prawaUchwały7934
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał51165
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi2615
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego27394
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie37069
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych23231
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej29139
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych18708
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej27807
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna17958
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie26072
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska33985
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa6465
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane23102
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313370
Ikona - strzałka prawaBudżet 200410149
Ikona - strzałka prawaBudżet 200527914
Ikona - strzałka prawaBudżet 20068900
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079183
Ikona - strzałka prawaBudżet 200811664
Ikona - strzałka prawaBudżet 20099767
Ikona - strzałka prawaBudżet 201010904
Ikona - strzałka prawaBudżet 20118738
Ikona - strzałka prawaBudżet 20129332
Ikona - strzałka prawaBudżet 201312717
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146410
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154529
Ikona - strzałka prawaBudżet 20162907
Ikona - strzałka prawaBudżet 2017136
Ikona - strzałka prawaNarzędzia5932
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10980
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13900
Ikona - strzałka prawaArchiwum10900
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9278
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10045
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10180

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-28 13:43:00, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)