Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna455963
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne360004
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe38751
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia680822
Ikona - strzałka prawaZarządzenia56931
Ikona - strzałka prawa20046474
Ikona - strzałka prawa20057083
Ikona - strzałka prawa20068216
Ikona - strzałka prawa20079437
Ikona - strzałka prawa20089424
Ikona - strzałka prawa20097170
Ikona - strzałka prawa20107064
Ikona - strzałka prawa20118111
Ikona - strzałka prawa20126727
Ikona - strzałka prawa20137785
Ikona - strzałka prawa20146695
Ikona - strzałka prawa20158484
Ikona - strzałka prawa20165799
Ikona - strzałka prawa20175339
Ikona - strzałka prawa2018848
Ikona - strzałka prawaPrzetargi867466
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki76001
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie46337
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów3402
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień6592
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich15679
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy5414
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego5578
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami4883
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej4887
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2348
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2637
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego4426
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne75537
Ikona - strzałka prawaRejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów658
Ikona - strzałka prawa2018316
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO24702
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne11360
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów12079
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów8062
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady3524
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej2140
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1471
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta43098
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy23429
Ikona - strzałka prawaSkarbnik21242
Ikona - strzałka prawaRada Miasta50278
Ikona - strzałka prawaSesje - program95175
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20182395
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły14403
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20189573
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411742
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012899
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064065
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023846
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983568
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943593
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady18622
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał16958
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201813487
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201420410
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201011573
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20069318
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20029622
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19985009
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19944824
Ikona - strzałka prawaUchwały15043
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201430454
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201072953
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200621027
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200214199
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199811747
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199411326
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej50674
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201814805
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201425567
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20105390
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4974
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego4066
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej4048
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3665
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego4008
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064978
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna3276
Ikona - strzałka prawaProtokoły3217
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3349
Ikona - strzałka prawaProtokoły3055
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3051
Ikona - strzałka prawaProtokoły2950
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3127
Ikona - strzałka prawaProtokoły3183
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3199
Ikona - strzałka prawaProtokoły3433
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023876
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3332
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3215
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3595
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3316
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego3384
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3222
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia3306
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983728
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia3341
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3270
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3239
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3066
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3087
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3209
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943699
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia3143
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3035
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3026
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3151
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3079
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2946
Ikona - strzałka prawaWydziały49331
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10690
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy8096
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami20498
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej10135
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych2320
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13825
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu3116
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8947
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska9501
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych43320
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe57175
Ikona - strzałka prawa20025426
Ikona - strzałka prawaRadni3603
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli6765
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3516
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3538
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3453
Ikona - strzałka prawa20034978
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3357
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3587
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3263
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5363
Ikona - strzałka prawaRadni3742
Ikona - strzałka prawa20046230
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3996
Ikona - strzałka prawaRadni3923
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3969
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3720
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3875
Ikona - strzałka prawa20055802
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3472
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3272
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3837
Ikona - strzałka prawaRadni3235
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3576
Ikona - strzałka prawa20067363
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3888
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3877
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3644
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4580
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3563
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji4301
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok3114
Ikona - strzałka prawa20076267
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3625
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3516
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3882
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2951
Ikona - strzałka prawaRadni3118
Ikona - strzałka prawa20085376
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3008
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2731
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2973
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2776
Ikona - strzałka prawaRadni3412
Ikona - strzałka prawa20094396
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2613
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2557
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2763
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2598
Ikona - strzałka prawaRadni2880
Ikona - strzałka prawa20105993
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji3027
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1912
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2174
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2268
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2377
Ikona - strzałka prawaRadni3383
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102751
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2713
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2986
Ikona - strzałka prawa20117366
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2285
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2619
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3599
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2720
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3687
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2712
Ikona - strzałka prawa20123931
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1924
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2254
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2816
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2218
Ikona - strzałka prawaRadni2246
Ikona - strzałka prawa20134100
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1959
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2227
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2541
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2496
Ikona - strzałka prawaRadni2585
Ikona - strzałka prawa20145069
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1399
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1660
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2308
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2468
Ikona - strzałka prawaRadni3322
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1973
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1580
Ikona - strzałka prawa20153353
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1422
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1577
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1824
Ikona - strzałka prawaRadni1804
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1652
Ikona - strzałka prawa20163726
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1110
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1486
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1448
Ikona - strzałka prawaRadni1479
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1273
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska1426
Ikona - strzałka prawa2017885
Ikona - strzałka prawaBurmistrz193
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik170
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych189
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli151
Ikona - strzałka prawaRadni114
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska491
Ikona - strzałka prawa2018262
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska163
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych11174
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna11487
Ikona - strzałka prawaKontrole25408
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku16426
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności13953
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe7931
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201916571
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw1353
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe964
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut23335
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny17704
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy1764
Ikona - strzałka prawaUchwały7962
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał57800
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi3681
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego32065
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie40714
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych25093
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej37585
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych21638
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej30337
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna19449
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie27643
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska37216
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa7704
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane25725
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314517
Ikona - strzałka prawaBudżet 200411189
Ikona - strzałka prawaBudżet 200531108
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069666
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710400
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812975
Ikona - strzałka prawaBudżet 200911010
Ikona - strzałka prawaBudżet 201012312
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110079
Ikona - strzałka prawaBudżet 201211490
Ikona - strzałka prawaBudżet 201315671
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147703
Ikona - strzałka prawaBudżet 20156222
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164502
Ikona - strzałka prawaBudżet 20172996
Ikona - strzałka prawaBudżet 2018450
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6730
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11904
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15082
Ikona - strzałka prawaArchiwum12050
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10572
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów11122
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11016

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-18 13:00:47, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)