Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna463500
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne364899
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe39075
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia696147
Ikona - strzałka prawaZarządzenia57676
Ikona - strzałka prawa20046551
Ikona - strzałka prawa20057172
Ikona - strzałka prawa20068307
Ikona - strzałka prawa20079507
Ikona - strzałka prawa20089501
Ikona - strzałka prawa20097252
Ikona - strzałka prawa20107143
Ikona - strzałka prawa20118183
Ikona - strzałka prawa20126807
Ikona - strzałka prawa20137878
Ikona - strzałka prawa20146810
Ikona - strzałka prawa20158680
Ikona - strzałka prawa20165926
Ikona - strzałka prawa20175620
Ikona - strzałka prawa20181164
Ikona - strzałka prawaPrzetargi882768
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki77493
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie47120
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów3484
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień6728
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich16298
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy5586
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego5759
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami5024
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej5120
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2403
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2707
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego4539
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne76675
Ikona - strzałka prawaRejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów837
Ikona - strzałka prawa2018427
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO25141
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne11543
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów12231
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów8168
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady3610
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej2324
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1553
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta43677
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy23627
Ikona - strzałka prawaSkarbnik21411
Ikona - strzałka prawaRada Miasta50737
Ikona - strzałka prawaSesje - program96689
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20182468
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły14510
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20189860
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411790
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012943
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064103
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023882
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983604
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943618
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady18845
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał17195
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201814263
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201420863
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201011775
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20069428
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20029774
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19985089
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19944924
Ikona - strzałka prawaUchwały15157
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201430751
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201073421
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200621159
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200214299
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199811855
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199411445
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej51334
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201815508
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201425910
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20105427
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna5018
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego4093
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej4073
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3683
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego4029
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20065032
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna3309
Ikona - strzałka prawaProtokoły3244
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3375
Ikona - strzałka prawaProtokoły3079
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3078
Ikona - strzałka prawaProtokoły2980
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3161
Ikona - strzałka prawaProtokoły3210
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3230
Ikona - strzałka prawaProtokoły3471
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023913
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3361
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3248
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3637
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3342
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego3403
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3252
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia3332
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983769
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia3372
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3303
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3267
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3090
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3114
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3241
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943734
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia3163
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3060
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3048
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3175
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3106
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2968
Ikona - strzałka prawaWydziały49909
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10801
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy8145
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami20727
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej10222
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych2353
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13900
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu3154
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8998
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska9645
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych43639
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe58323
Ikona - strzałka prawa20025479
Ikona - strzałka prawaRadni3641
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli6852
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3546
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3573
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3489
Ikona - strzałka prawa20035011
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3379
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3614
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3284
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5397
Ikona - strzałka prawaRadni3766
Ikona - strzałka prawa20046265
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4023
Ikona - strzałka prawaRadni3953
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik4010
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3753
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3898
Ikona - strzałka prawa20055843
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3294
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3865
Ikona - strzałka prawaRadni3267
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3606
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3500
Ikona - strzałka prawa20067403
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3917
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3905
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3670
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4608
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3599
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji4344
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok3147
Ikona - strzałka prawa20076307
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3653
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3548
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3946
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2980
Ikona - strzałka prawaRadni3141
Ikona - strzałka prawa20085416
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3044
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2755
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3000
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2808
Ikona - strzałka prawaRadni3437
Ikona - strzałka prawa20094431
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2645
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2588
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2803
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2622
Ikona - strzałka prawaRadni2907
Ikona - strzałka prawa20106029
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji3064
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1944
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2200
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2296
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2400
Ikona - strzałka prawaRadni3410
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102776
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2744
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3013
Ikona - strzałka prawa20117405
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2314
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2640
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3624
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2758
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3718
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2738
Ikona - strzałka prawa20123961
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1953
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2284
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2848
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2247
Ikona - strzałka prawaRadni2271
Ikona - strzałka prawa20134142
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1996
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2263
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2568
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2535
Ikona - strzałka prawaRadni2619
Ikona - strzałka prawa20145117
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1436
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1690
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2347
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2502
Ikona - strzałka prawaRadni3365
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2016
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1656
Ikona - strzałka prawa20153435
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1467
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1631
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1882
Ikona - strzałka prawaRadni1856
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1703
Ikona - strzałka prawa20163997
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1191
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1611
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1551
Ikona - strzałka prawaRadni1577
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1362
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska1502
Ikona - strzałka prawa20171749
Ikona - strzałka prawaBurmistrz511
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik490
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne.546
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli434
Ikona - strzałka prawaRadni574
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska680
Ikona - strzałka prawa2018533
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska257
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych11244
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna11559
Ikona - strzałka prawaKontrole25651
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku16623
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności14135
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe8255
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201917089
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw1448
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe1057
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut23522
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny17912
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy1879
Ikona - strzałka prawaUchwały7962
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał58454
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi3786
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego32799
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie41131
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych25296
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej38689
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych22043
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej30689
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna19613
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie27792
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska37608
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa7816
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane25971
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314605
Ikona - strzałka prawaBudżet 200411287
Ikona - strzałka prawaBudżet 200531364
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069726
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710486
Ikona - strzałka prawaBudżet 200813081
Ikona - strzałka prawaBudżet 200911113
Ikona - strzałka prawaBudżet 201012423
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110214
Ikona - strzałka prawaBudżet 201211678
Ikona - strzałka prawaBudżet 201315935
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147814
Ikona - strzałka prawaBudżet 20156374
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164695
Ikona - strzałka prawaBudżet 20173336
Ikona - strzałka prawaBudżet 2018820
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6800
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12003
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15180
Ikona - strzałka prawaArchiwum12156
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10667
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów11201
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11099

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-19 11:04:37, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)