Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna408880
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne9636
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne316811
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe36597
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia569563
Ikona - strzałka prawaZarządzenia52014
Ikona - strzałka prawa20045805
Ikona - strzałka prawa20056445
Ikona - strzałka prawa20067434
Ikona - strzałka prawa20078679
Ikona - strzałka prawa20088719
Ikona - strzałka prawa20096352
Ikona - strzałka prawa20106384
Ikona - strzałka prawa20117279
Ikona - strzałka prawa20125992
Ikona - strzałka prawa20136942
Ikona - strzałka prawa20146078
Ikona - strzałka prawa20157289
Ikona - strzałka prawa20164820
Ikona - strzałka prawa20172201
Ikona - strzałka prawaPrzetargi792451
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki64942
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie42568
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów2907
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień5249
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich11188
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy4034
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego4387
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami3814
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej3647
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu1935
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2171
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego3626
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne66106
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO21676
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów11073
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów7043
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady2675
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej1077
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego672
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta39869
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy22134
Ikona - strzałka prawaSkarbnik20087
Ikona - strzałka prawaRada Miasta46867
Ikona - strzałka prawaSesje - program83178
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20181924
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły13391
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20187384
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411179
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012315
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20063652
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023364
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983094
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943140
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady16864
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał14881
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20189050
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201416023
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201010326
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20068156
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20028248
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19984286
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19944081
Ikona - strzałka prawaUchwały14119
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201428714
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201068979
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200619588
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200212974
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199810438
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199410159
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej45511
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20189430
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201422209
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20105000
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4590
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3754
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3782
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3397
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3713
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064487
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna2938
Ikona - strzałka prawaProtokoły2771
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3060
Ikona - strzałka prawaProtokoły2758
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską2721
Ikona - strzałka prawaProtokoły2615
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego2828
Ikona - strzałka prawaProtokoły2691
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego2845
Ikona - strzałka prawaProtokoły2976
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023529
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2842
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2766
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3104
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2887
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego2975
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2787
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia2892
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983328
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia2964
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2760
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2854
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2709
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2703
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej2803
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943324
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia2777
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2630
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2684
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2725
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2653
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2597
Ikona - strzałka prawaWydziały46415
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10042
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy7625
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami18302
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej9516
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych1973
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13243
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2675
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8485
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska8806
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych40789
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe52338
Ikona - strzałka prawa20025000
Ikona - strzałka prawaRadni3259
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli6118
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3223
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3210
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3162
Ikona - strzałka prawa20034594
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4886
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3089
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3327
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2969
Ikona - strzałka prawaRadni3357
Ikona - strzałka prawa20045763
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3624
Ikona - strzałka prawaRadni3568
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3589
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3418
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3550
Ikona - strzałka prawa20055449
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2990
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3572
Ikona - strzałka prawaRadni2934
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3273
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3199
Ikona - strzałka prawa20066998
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3516
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3588
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3313
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4303
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3258
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji3874
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok2847
Ikona - strzałka prawa20075917
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3278
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3231
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3452
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2669
Ikona - strzałka prawaRadni2838
Ikona - strzałka prawa20084975
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2712
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2477
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2715
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2460
Ikona - strzałka prawaRadni3161
Ikona - strzałka prawa20094031
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2336
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2294
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2400
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2337
Ikona - strzałka prawaRadni2587
Ikona - strzałka prawa20105582
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji2682
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1626
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1880
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1971
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2067
Ikona - strzałka prawaRadni3062
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102497
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2392
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2676
Ikona - strzałka prawa20116963
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1968
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2374
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3330
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2397
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3336
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2402
Ikona - strzałka prawa20123565
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1646
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1960
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2437
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1913
Ikona - strzałka prawaRadni1971
Ikona - strzałka prawa20133709
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1640
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1917
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2180
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2183
Ikona - strzałka prawaRadni2193
Ikona - strzałka prawa20144614
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1117
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1322
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1991
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2160
Ikona - strzałka prawaRadni2744
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1622
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1256
Ikona - strzałka prawa20152816
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1061
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1266
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1409
Ikona - strzałka prawaRadni1462
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1273
Ikona - strzałka prawa20161764
Ikona - strzałka prawaBurmistrz401
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik514
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych506
Ikona - strzałka prawaRadni729
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli427
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska740
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych10493
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna10804
Ikona - strzałka prawaKontrole22948
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku15264
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności12458
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe6490
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201914220
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw437
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe251
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut21879
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny16240
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy926
Ikona - strzałka prawaUchwały7934
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał52910
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi2904
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego28472
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie37884
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych23716
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej31448
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych19457
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej28493
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna18340
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie26447
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska34812
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa6808
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane23741
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313610
Ikona - strzałka prawaBudżet 200410409
Ikona - strzałka prawaBudżet 200528602
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069067
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079463
Ikona - strzałka prawaBudżet 200811974
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910053
Ikona - strzałka prawaBudżet 201011256
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119065
Ikona - strzałka prawaBudżet 20129843
Ikona - strzałka prawaBudżet 201313486
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146744
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154989
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163309
Ikona - strzałka prawaBudżet 2017868
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6120
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11198
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14125
Ikona - strzałka prawaArchiwum11215
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9589
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10317
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10382

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-17 11:29:2, zmian dokonał(a): Karolina Iwańska

WCAG 2.0 (Level AA)