Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna475439
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 2018717
Ikona - strzałka prawaAkty prawne126
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia199
Ikona - strzałka prawaInformacje dla niepełnosprawnych85
Ikona - strzałka prawaInformacje ogólne177
Ikona - strzałka prawaInformacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu190
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne370421
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe39428
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia714172
Ikona - strzałka prawaZarządzenia58582
Ikona - strzałka prawa20046660
Ikona - strzałka prawa20057283
Ikona - strzałka prawa20068433
Ikona - strzałka prawa20079635
Ikona - strzałka prawa20089605
Ikona - strzałka prawa20097361
Ikona - strzałka prawa20107263
Ikona - strzałka prawa20118289
Ikona - strzałka prawa20126944
Ikona - strzałka prawa20138034
Ikona - strzałka prawa20146929
Ikona - strzałka prawa20158922
Ikona - strzałka prawa20166094
Ikona - strzałka prawa20175988
Ikona - strzałka prawa20181579
Ikona - strzałka prawaPrzetargi900174
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki79400
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie47860
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów3585
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich17000
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień7036
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy5926
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego5968
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami5289
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej5419
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2507
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2779
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego4673
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne78253
Ikona - strzałka prawaRejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów1037
Ikona - strzałka prawa2018643
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO25679
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne11769
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów12418
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów8315
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady3735
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej2476
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1695
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta44462
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy23881
Ikona - strzałka prawaSkarbnik21623
Ikona - strzałka prawaRada Miasta51543
Ikona - strzałka prawaSesje - program98666
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20182547
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły14662
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201810978
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411913
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201013028
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064169
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023947
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983671
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943682
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady19143
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał17550
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201815143
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201421618
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201012089
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20069693
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200210023
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19985208
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19945052
Ikona - strzałka prawaUchwały15354
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201431065
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201074105
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200621454
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200214485
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199812014
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199411595
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej52364
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201816556
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201426472
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20105503
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna5089
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego4149
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej4135
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3729
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego4099
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20065121
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna3366
Ikona - strzałka prawaProtokoły3292
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3455
Ikona - strzałka prawaProtokoły3136
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3139
Ikona - strzałka prawaProtokoły3035
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3242
Ikona - strzałka prawaProtokoły3262
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3290
Ikona - strzałka prawaProtokoły3523
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023979
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3423
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3307
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3707
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3402
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego3456
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3300
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia3380
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983840
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia3431
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3357
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3323
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3153
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3179
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3287
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943809
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia3218
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3118
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3103
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3232
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3174
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa3022
Ikona - strzałka prawaWydziały50493
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10947
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy8243
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami21137
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej10373
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych2415
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego14001
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu3227
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego9083
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska9900
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych44134
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe59416
Ikona - strzałka prawa20025571
Ikona - strzałka prawaRadni3715
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli6964
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3618
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3639
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3562
Ikona - strzałka prawa20035078
Ikona - strzałka prawaRadni3825
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3441
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3674
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3346
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5463
Ikona - strzałka prawa20046348
Ikona - strzałka prawaRadni4014
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4083
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik4060
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3820
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3947
Ikona - strzałka prawa20055902
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3552
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3352
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3913
Ikona - strzałka prawaRadni3322
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3665
Ikona - strzałka prawa20067469
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3999
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3975
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3758
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4663
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3672
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji4423
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok3191
Ikona - strzałka prawa20076370
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3707
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3602
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych4023
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3038
Ikona - strzałka prawaRadni3198
Ikona - strzałka prawa20085481
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3101
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2804
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3051
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2862
Ikona - strzałka prawaRadni3503
Ikona - strzałka prawa20094504
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2698
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2648
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2864
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2677
Ikona - strzałka prawaRadni2960
Ikona - strzałka prawa20106086
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji3133
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2017
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2258
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2354
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2458
Ikona - strzałka prawaRadni3478
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102830
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2795
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3092
Ikona - strzałka prawa20117471
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2364
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2692
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3685
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2813
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3784
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2830
Ikona - strzałka prawa20124032
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2059
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2349
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2904
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2297
Ikona - strzałka prawaRadni2321
Ikona - strzałka prawa20134208
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2059
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2330
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2628
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2591
Ikona - strzałka prawaRadni2686
Ikona - strzałka prawa20145187
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1492
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1752
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2410
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2556
Ikona - strzałka prawaRadni3446
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2079
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1853
Ikona - strzałka prawa20153553
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1538
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1734
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1964
Ikona - strzałka prawaRadni1938
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1775
Ikona - strzałka prawa20164116
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1267
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1711
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1622
Ikona - strzałka prawaRadni1667
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1437
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska1584
Ikona - strzałka prawa20172216
Ikona - strzałka prawaBurmistrz692
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik710
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne.800
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli644
Ikona - strzałka prawaRadni974
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska857
Ikona - strzałka prawa2018698
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska341
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych11350
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna11662
Ikona - strzałka prawaKontrole25994
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku16840
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności14407
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe8632
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201917825
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw1556
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe1188
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut23819
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny18170
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy2037
Ikona - strzałka prawaUchwały7962
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał59551
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi3898
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego33594
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie41820
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych25520
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej39998
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych22516
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej31135
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna19817
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie28028
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska38232
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa7944
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane26325
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314756
Ikona - strzałka prawaBudżet 200411414
Ikona - strzałka prawaBudżet 200531728
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069818
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710624
Ikona - strzałka prawaBudżet 200813206
Ikona - strzałka prawaBudżet 200911273
Ikona - strzałka prawaBudżet 201012576
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110378
Ikona - strzałka prawaBudżet 201211906
Ikona - strzałka prawaBudżet 201316238
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147929
Ikona - strzałka prawaBudżet 20156520
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164883
Ikona - strzałka prawaBudżet 20173566
Ikona - strzałka prawaBudżet 20181134
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6910
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12137
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15343
Ikona - strzałka prawaArchiwum12356
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10822
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów11336
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11197

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-20 11:07:22, zmian dokonał(a): Sebastian Adamczuk

WCAG 2.0 (Level AA)