Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna398724
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne9328
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne309879
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe36275
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia546161
Ikona - strzałka prawaZarządzenia51175
Ikona - strzałka prawa20045711
Ikona - strzałka prawa20056336
Ikona - strzałka prawa20067303
Ikona - strzałka prawa20078559
Ikona - strzałka prawa20088615
Ikona - strzałka prawa20096236
Ikona - strzałka prawa20106271
Ikona - strzałka prawa20117168
Ikona - strzałka prawa20125884
Ikona - strzałka prawa20136831
Ikona - strzałka prawa20145986
Ikona - strzałka prawa20157075
Ikona - strzałka prawa20164638
Ikona - strzałka prawa20171335
Ikona - strzałka prawaPrzetargi780019
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki63069
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie41967
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów2823
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień5074
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10595
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy3876
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego4228
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami3643
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej3483
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu1851
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2115
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego3499
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne65025
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO21275
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów10893
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów6920
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady2580
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej908
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego565
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta39367
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy21933
Ikona - strzałka prawaSkarbnik19939
Ikona - strzałka prawaRada Miasta46322
Ikona - strzałka prawaSesje - program81062
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20181828
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły13191
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20187019
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411011
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012170
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20063603
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023295
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983039
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943072
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady16604
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał14599
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20188444
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201415405
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201010152
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20067984
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20028061
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19984195
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19943995
Ikona - strzałka prawaUchwały13964
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201428459
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201068396
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200619370
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200212808
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199810234
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19949989
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej44318
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20188450
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201421484
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20104953
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4523
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3706
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3738
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3353
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3673
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064399
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna2887
Ikona - strzałka prawaProtokoły2700
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3015
Ikona - strzałka prawaProtokoły2718
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską2677
Ikona - strzałka prawaProtokoły2562
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego2775
Ikona - strzałka prawaProtokoły2626
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego2805
Ikona - strzałka prawaProtokoły2898
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023468
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2763
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2710
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3018
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2806
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego2896
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2736
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia2828
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983262
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia2911
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2689
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2785
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2657
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2646
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej2743
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943272
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia2721
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2572
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2625
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2668
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2594
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2544
Ikona - strzałka prawaWydziały45896
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich9948
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy7563
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami17907
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej9389
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych1910
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13137
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2609
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8407
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska8697
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych40388
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe51362
Ikona - strzałka prawa20024942
Ikona - strzałka prawaRadni3205
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5977
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3166
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3165
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3099
Ikona - strzałka prawa20034532
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4803
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3042
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3282
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2916
Ikona - strzałka prawaRadni3295
Ikona - strzałka prawa20045707
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3569
Ikona - strzałka prawaRadni3518
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3543
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3376
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3501
Ikona - strzałka prawa20055393
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2938
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3518
Ikona - strzałka prawaRadni2888
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3232
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3151
Ikona - strzałka prawa20066941
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3468
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3543
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3263
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4258
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3201
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji3799
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok2797
Ikona - strzałka prawa20075847
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3227
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3187
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3380
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2616
Ikona - strzałka prawaRadni2793
Ikona - strzałka prawa20084924
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2671
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2422
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2665
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2410
Ikona - strzałka prawaRadni3107
Ikona - strzałka prawa20093983
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2282
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2238
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2355
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2287
Ikona - strzałka prawaRadni2536
Ikona - strzałka prawa20105518
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji2615
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1581
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1820
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1928
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2015
Ikona - strzałka prawaRadni3005
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102449
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2334
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2628
Ikona - strzałka prawa20116913
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1919
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2329
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3282
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2348
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3289
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2350
Ikona - strzałka prawa20123509
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1607
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1914
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2384
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1868
Ikona - strzałka prawaRadni1922
Ikona - strzałka prawa20133652
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1586
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1866
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2124
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2127
Ikona - strzałka prawaRadni2126
Ikona - strzałka prawa20144527
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1072
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1258
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1916
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2112
Ikona - strzałka prawaRadni2663
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1569
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1209
Ikona - strzałka prawa20152710
Ikona - strzałka prawaBurmistrz994
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1189
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1309
Ikona - strzałka prawaRadni1376
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1195
Ikona - strzałka prawa20161298
Ikona - strzałka prawaBurmistrz215
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik293
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych250
Ikona - strzałka prawaRadni504
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli210
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska559
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych10395
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna10722
Ikona - strzałka prawaKontrole22535
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku15093
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności12267
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe6286
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201913816
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw326
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe150
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut21648
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny16005
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy824
Ikona - strzałka prawaUchwały7934
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał52131
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi2779
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego27991
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie37476
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych23504
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej30442
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych19156
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej28169
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna18177
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie26290
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska34422
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa6668
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane23442
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313494
Ikona - strzałka prawaBudżet 200410307
Ikona - strzałka prawaBudżet 200528264
Ikona - strzałka prawaBudżet 20068991
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079333
Ikona - strzałka prawaBudżet 200811828
Ikona - strzałka prawaBudżet 20099923
Ikona - strzałka prawaBudżet 201011084
Ikona - strzałka prawaBudżet 20118910
Ikona - strzałka prawaBudżet 20129600
Ikona - strzałka prawaBudżet 201313178
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146607
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154818
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163154
Ikona - strzałka prawaBudżet 2017541
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6042
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11100
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14027
Ikona - strzałka prawaArchiwum11076
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9439
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10206
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10298

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-26 10:33:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)