Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna419137
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne10090
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne329110
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe37018
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia592749
Ikona - strzałka prawaZarządzenia53306
Ikona - strzałka prawa20045942
Ikona - strzałka prawa20056576
Ikona - strzałka prawa20067593
Ikona - strzałka prawa20078850
Ikona - strzałka prawa20088881
Ikona - strzałka prawa20096518
Ikona - strzałka prawa20106531
Ikona - strzałka prawa20117442
Ikona - strzałka prawa20126162
Ikona - strzałka prawa20137108
Ikona - strzałka prawa20146201
Ikona - strzałka prawa20157543
Ikona - strzałka prawa20165041
Ikona - strzałka prawa20173376
Ikona - strzałka prawaPrzetargi809245
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki67215
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie43465
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów3015
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich11965
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień5575
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy4259
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego4602
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami4060
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej4020
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2013
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2260
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego3801
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne67535
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO22220
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów11283
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów7238
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady2851
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej1337
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego816
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta40579
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy22384
Ikona - strzałka prawaSkarbnik20297
Ikona - strzałka prawaRada Miasta47533
Ikona - strzałka prawaSesje - program85795
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20182028
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły13569
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20187820
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411310
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012426
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20063718
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023464
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983181
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943226
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady17247
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał15292
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20189969
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201416991
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201010592
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20068389
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20028524
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19984422
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19944234
Ikona - strzałka prawaUchwały14327
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201429055
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201069778
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200619880
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200213221
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199810707
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199410386
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej46733
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201810391
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201423012
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20105083
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4660
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3820
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3839
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3443
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3772
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064583
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna3016
Ikona - strzałka prawaProtokoły2866
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3122
Ikona - strzałka prawaProtokoły2845
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską2772
Ikona - strzałka prawaProtokoły2690
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego2890
Ikona - strzałka prawaProtokoły2784
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego2902
Ikona - strzałka prawaProtokoły3071
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023598
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2958
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2853
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3243
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2966
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego3065
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2876
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia2983
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983401
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia3025
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2870
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2940
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2789
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2784
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej2889
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943396
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia2864
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2717
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2758
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2816
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2758
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2666
Ikona - strzałka prawaWydziały47052
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10160
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy7717
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami18824
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej9652
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych2063
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13384
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2741
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8580
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska8935
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych41271
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe53232
Ikona - strzałka prawa20025076
Ikona - strzałka prawaRadni3321
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli6279
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3277
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3289
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3218
Ikona - strzałka prawa20034682
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3379
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3152
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4990
Ikona - strzałka prawaRadni3414
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3033
Ikona - strzałka prawa20045835
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3608
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3478
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3643
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3701
Ikona - strzałka prawaRadni3651
Ikona - strzałka prawa20055514
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3247
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3328
Ikona - strzałka prawaRadni2996
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3626
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3043
Ikona - strzałka prawa20067083
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3575
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3313
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4352
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3391
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3649
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji3964
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok2903
Ikona - strzałka prawa20075978
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3397
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3287
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3544
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2725
Ikona - strzałka prawaRadni2891
Ikona - strzałka prawa20085071
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2776
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2535
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2770
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2527
Ikona - strzałka prawaRadni3212
Ikona - strzałka prawa20094095
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2402
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2357
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2483
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2391
Ikona - strzałka prawaRadni2654
Ikona - strzałka prawa20105672
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji2754
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1682
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1963
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2033
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2152
Ikona - strzałka prawaRadni3140
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102547
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2465
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2728
Ikona - strzałka prawa20117037
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2034
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2418
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3381
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2464
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3414
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2459
Ikona - strzałka prawa20123636
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1696
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2015
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2492
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1986
Ikona - strzałka prawaRadni2028
Ikona - strzałka prawa20133783
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1706
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1973
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2269
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2260
Ikona - strzałka prawaRadni2268
Ikona - strzałka prawa20144709
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1181
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1399
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2069
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2233
Ikona - strzałka prawaRadni2876
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1710
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1314
Ikona - strzałka prawa20152933
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1140
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1331
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1500
Ikona - strzałka prawaRadni1540
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1379
Ikona - strzałka prawa20162196
Ikona - strzałka prawaBurmistrz541
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik699
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych762
Ikona - strzałka prawaRadni886
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli625
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska904
Ikona - strzałka prawa201789
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska53
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych10604
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna10925
Ikona - strzałka prawaKontrole23414
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku15487
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności12745
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe6767
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201914685
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw623
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe379
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut22180
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny16518
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy1089
Ikona - strzałka prawaUchwały7934
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał53902
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi3057
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego29103
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie38604
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych23982
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej33050
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych19874
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej28901
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna18547
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie26697
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska35298
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa7009
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane24081
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313770
Ikona - strzałka prawaBudżet 200410554
Ikona - strzałka prawaBudżet 200529192
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069180
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079614
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812168
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910217
Ikona - strzałka prawaBudżet 201011456
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119243
Ikona - strzałka prawaBudżet 201210147
Ikona - strzałka prawaBudżet 201313927
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146926
Ikona - strzałka prawaBudżet 20155192
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163504
Ikona - strzałka prawaBudżet 20171275
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6239
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11327
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14501
Ikona - strzałka prawaArchiwum11386
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9795
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10511
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10498

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-13 10:38:39, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)