Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna384715
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne8694
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne293221
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe35520
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia514786
Ikona - strzałka prawaZarządzenia49732
Ikona - strzałka prawa20045539
Ikona - strzałka prawa20056181
Ikona - strzałka prawa20067132
Ikona - strzałka prawa20078376
Ikona - strzałka prawa20088452
Ikona - strzałka prawa20096075
Ikona - strzałka prawa20106106
Ikona - strzałka prawa20116965
Ikona - strzałka prawa20125702
Ikona - strzałka prawa20136661
Ikona - strzałka prawa20145802
Ikona - strzałka prawa20156681
Ikona - strzałka prawa20164200
Ikona - strzałka prawa2017453
Ikona - strzałka prawaPrzetargi759780
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki60503
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie40926
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów2593
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień4719
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich9450
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy3705
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego3977
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami3438
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej3115
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu1740
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych1958
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego3235
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne62839
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO20446
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów10585
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów6677
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady2372
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej573
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego368
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta38372
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy21462
Ikona - strzałka prawaSkarbnik19550
Ikona - strzałka prawaRada Miasta45219
Ikona - strzałka prawaSesje - program77608
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20181691
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły12789
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20186329
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201410834
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012006
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20063521
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023188
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19982935
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19942970
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady16004
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał13779
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20187141
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201414432
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20109678
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20067661
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20027745
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19984042
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19943811
Ikona - strzałka prawaUchwały13562
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201427953
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201067260
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200618969
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200212512
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19989901
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19949692
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej42679
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20186826
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201420377
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20104847
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4409
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3606
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3659
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3271
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3595
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064281
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna2798
Ikona - strzałka prawaProtokoły2594
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej2935
Ikona - strzałka prawaProtokoły2629
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską2606
Ikona - strzałka prawaProtokoły2465
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego2668
Ikona - strzałka prawaProtokoły2535
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego2722
Ikona - strzałka prawaProtokoły2768
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023374
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2659
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2630
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej2899
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2692
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego2797
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2628
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia2731
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983165
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia2816
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2567
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2694
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2578
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2559
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej2646
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943177
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia2642
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2466
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2534
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2568
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2493
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2445
Ikona - strzałka prawaWydziały44607
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich9675
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy7414
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami17276
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej9115
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych1806
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego12913
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2489
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8246
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska8501
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych39560
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe49446
Ikona - strzałka prawa20024809
Ikona - strzałka prawaRadni3101
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5707
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3088
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3082
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik2988
Ikona - strzałka prawa20034418
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik2948
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3205
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2826
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4661
Ikona - strzałka prawaRadni3203
Ikona - strzałka prawa20045588
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3474
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3311
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3427
Ikona - strzałka prawaRadni3428
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3464
Ikona - strzałka prawa20055284
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2859
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3430
Ikona - strzałka prawaRadni2781
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3154
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3078
Ikona - strzałka prawa20066835
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3451
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3183
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4182
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3109
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3377
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji3707
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok2676
Ikona - strzałka prawa20075739
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3126
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3087
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3286
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2506
Ikona - strzałka prawaRadni2715
Ikona - strzałka prawa20084803
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2595
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2341
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2589
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2319
Ikona - strzałka prawaRadni2995
Ikona - strzałka prawa20093867
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2196
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2138
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2274
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2199
Ikona - strzałka prawaRadni2434
Ikona - strzałka prawa20105388
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji2509
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1499
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1732
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1839
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1916
Ikona - strzałka prawaRadni2895
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102373
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2225
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2554
Ikona - strzałka prawa20116798
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1833
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2243
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3210
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2265
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3189
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2263
Ikona - strzałka prawa20123380
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1533
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1810
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2281
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1784
Ikona - strzałka prawaRadni1816
Ikona - strzałka prawa20133528
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1475
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1779
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2019
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2025
Ikona - strzałka prawaRadni2009
Ikona - strzałka prawa20144317
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji956
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1117
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1793
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1987
Ikona - strzałka prawaRadni2514
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1455
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1107
Ikona - strzałka prawa20152023
Ikona - strzałka prawaBurmistrz759
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik878
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych979
Ikona - strzałka prawaRadni1065
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli871
Ikona - strzałka prawa2016308
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska201
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych10193
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna10528
Ikona - strzałka prawaKontrole21832
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14728
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności11791
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe5816
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201913139
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw106
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut21260
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny15628
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy598
Ikona - strzałka prawaUchwały7932
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał50647
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi2527
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego27055
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie36859
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych23096
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej28373
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych18478
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej27609
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna17854
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie25960
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska33770
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa6349
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane22923
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313313
Ikona - strzałka prawaBudżet 200410073
Ikona - strzałka prawaBudżet 200527735
Ikona - strzałka prawaBudżet 20068848
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079110
Ikona - strzałka prawaBudżet 200811572
Ikona - strzałka prawaBudżet 20099668
Ikona - strzałka prawaBudżet 201010819
Ikona - strzałka prawaBudżet 20118637
Ikona - strzałka prawaBudżet 20129180
Ikona - strzałka prawaBudżet 201312512
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146326
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154406
Ikona - strzałka prawaBudżet 20162695
Ikona - strzałka prawaNarzędzia5868
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10910
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13840
Ikona - strzałka prawaArchiwum10787
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9185
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów9971
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10114

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-24 12:51:54, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)