Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna430107
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne10463
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne336845
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe37384
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia615985
Ikona - strzałka prawaZarządzenia54251
Ikona - strzałka prawa20046114
Ikona - strzałka prawa20056742
Ikona - strzałka prawa20067800
Ikona - strzałka prawa20079041
Ikona - strzałka prawa20089065
Ikona - strzałka prawa20096736
Ikona - strzałka prawa20106731
Ikona - strzałka prawa20117751
Ikona - strzałka prawa20126367
Ikona - strzałka prawa20137357
Ikona - strzałka prawa20146371
Ikona - strzałka prawa20157816
Ikona - strzałka prawa20165270
Ikona - strzałka prawa20174034
Ikona - strzałka prawaPrzetargi826368
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki69944
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie44128
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów3128
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich12904
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień5924
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy4519
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego4890
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami4277
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej4250
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2083
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2346
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego3979
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne69300
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO22728
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów11504
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów7480
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady3018
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej1522
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego969
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta41277
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy22632
Ikona - strzałka prawaSkarbnik20542
Ikona - strzałka prawaRada Miasta48250
Ikona - strzałka prawaSesje - program88868
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20182094
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły13844
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20188423
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411428
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012591
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20063803
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023593
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983313
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943358
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady17648
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał15801
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201811069
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201418537
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201010899
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20068691
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20028905
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19984575
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19944370
Ikona - strzałka prawaUchwały14519
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201429607
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201070752
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200620202
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200213521
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199811041
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199410673
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej48102
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201811624
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201423829
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20105175
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4754
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3892
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3890
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3503
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3842
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064697
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna3105
Ikona - strzałka prawaProtokoły3007
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3177
Ikona - strzałka prawaProtokoły2909
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską2899
Ikona - strzałka prawaProtokoły2776
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego2951
Ikona - strzałka prawaProtokoły2920
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3038
Ikona - strzałka prawaProtokoły3234
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023667
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3113
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2997
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3376
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3093
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego3188
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3014
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia3097
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983498
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia3131
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3037
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3059
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2889
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2898
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej2998
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943466
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia2956
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2837
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2855
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2949
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2865
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2764
Ikona - strzałka prawaWydziały47669
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10307
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy7824
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami19283
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej9789
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych2153
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13530
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2842
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8681
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska9079
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych41789
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe54190
Ikona - strzałka prawa20025165
Ikona - strzałka prawaRadni3392
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli6419
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3342
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3354
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3280
Ikona - strzałka prawa20034755
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3436
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3205
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5096
Ikona - strzałka prawaRadni3559
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3106
Ikona - strzałka prawa20045968
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3662
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3548
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3712
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3802
Ikona - strzałka prawaRadni3747
Ikona - strzałka prawa20055584
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3306
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3392
Ikona - strzałka prawaRadni3079
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3680
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3107
Ikona - strzałka prawa20067166
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3693
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3381
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4416
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3458
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3713
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji4075
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok2969
Ikona - strzałka prawa20076044
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3464
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3342
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3640
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2783
Ikona - strzałka prawaRadni2962
Ikona - strzałka prawa20085153
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2845
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2588
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2825
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2592
Ikona - strzałka prawaRadni3265
Ikona - strzałka prawa20094169
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2450
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2408
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2565
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2444
Ikona - strzałka prawaRadni2714
Ikona - strzałka prawa20105744
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji2829
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1737
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2025
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2086
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2199
Ikona - strzałka prawaRadni3208
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102603
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2529
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2794
Ikona - strzałka prawa20117119
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2090
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2467
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3422
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2538
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3508
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2527
Ikona - strzałka prawa20123708
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1757
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2073
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2639
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2056
Ikona - strzałka prawaRadni2077
Ikona - strzałka prawa20133853
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1768
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2033
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2349
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2340
Ikona - strzałka prawaRadni2397
Ikona - strzałka prawa20144798
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1233
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1467
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2135
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2296
Ikona - strzałka prawaRadni3042
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1779
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1366
Ikona - strzałka prawa20153060
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1206
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1388
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1592
Ikona - strzałka prawaRadni1612
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1447
Ikona - strzałka prawa20162573
Ikona - strzałka prawaBurmistrz705
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik890
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych969
Ikona - strzałka prawaRadni1082
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli778
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska1040
Ikona - strzałka prawa2017224
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska149
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych10751
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna11074
Ikona - strzałka prawaKontrole23951
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku15679
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności13024
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe7060
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201915144
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw819
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe515
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut22503
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny16765
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy1250
Ikona - strzałka prawaUchwały7934
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał54977
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi3204
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego29964
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie39194
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych24268
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej34562
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych20390
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej29298
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna18781
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie26926
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska35778
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa7164
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane24460
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313947
Ikona - strzałka prawaBudżet 200410728
Ikona - strzałka prawaBudżet 200529830
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069317
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079823
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812373
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910410
Ikona - strzałka prawaBudżet 201011664
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119421
Ikona - strzałka prawaBudżet 201210515
Ikona - strzałka prawaBudżet 201314409
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147127
Ikona - strzałka prawaBudżet 20155431
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163718
Ikona - strzałka prawaBudżet 20171641
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6337
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11447
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14622
Ikona - strzałka prawaArchiwum11573
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10033
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10683
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10601

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-15 15:05:20, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)