Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna449486
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne353940
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe38313
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia661425
Ikona - strzałka prawaZarządzenia56114
Ikona - strzałka prawa20046369
Ikona - strzałka prawa20056977
Ikona - strzałka prawa20068087
Ikona - strzałka prawa20079323
Ikona - strzałka prawa20089323
Ikona - strzałka prawa20097054
Ikona - strzałka prawa20106961
Ikona - strzałka prawa20118012
Ikona - strzałka prawa20126612
Ikona - strzałka prawa20137646
Ikona - strzałka prawa20146606
Ikona - strzałka prawa20158260
Ikona - strzałka prawa20165648
Ikona - strzałka prawa20174991
Ikona - strzałka prawa2018509
Ikona - strzałka prawaPrzetargi854533
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki74294
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie45743
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów3340
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień6396
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich14908
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy5134
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego5330
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami4738
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej4687
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2285
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2574
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego4287
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne74023
Ikona - strzałka prawaRejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów440
Ikona - strzałka prawa2018217
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO24213
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne11107
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów11918
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów7927
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady3397
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej1971
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1344
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta42432
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy23215
Ikona - strzałka prawaSkarbnik21041
Ikona - strzałka prawaRada Miasta49574
Ikona - strzałka prawaSesje - program93278
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20182301
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły14287
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20189246
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411654
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012807
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064011
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023780
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983507
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943527
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady18280
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał16555
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201812690
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201419779
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201011363
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20069105
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20029342
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19984841
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19944677
Ikona - strzałka prawaUchwały14853
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201430162
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201072345
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200620761
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200213986
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199811500
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199411121
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej49977
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201813685
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201425144
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20105331
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4917
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego4015
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej4005
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3635
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3967
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064908
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna3222
Ikona - strzałka prawaProtokoły3167
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3316
Ikona - strzałka prawaProtokoły3021
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3013
Ikona - strzałka prawaProtokoły2906
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3080
Ikona - strzałka prawaProtokoły3109
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3154
Ikona - strzałka prawaProtokoły3371
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023823
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3276
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3158
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3530
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3261
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego3340
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3166
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia3256
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983671
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia3285
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3212
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3193
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3032
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3034
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3156
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943639
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia3104
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2985
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2988
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3094
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3019
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2904
Ikona - strzałka prawaWydziały48813
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10576
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy8035
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami20162
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej10038
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych2279
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13727
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu3046
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8887
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska9378
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych42876
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe56005
Ikona - strzałka prawa20025358
Ikona - strzałka prawaRadni3542
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli6635
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3475
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3488
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3416
Ikona - strzałka prawa20034919
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3331
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3550
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3227
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5287
Ikona - strzałka prawaRadni3696
Ikona - strzałka prawa20046154
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3939
Ikona - strzałka prawaRadni3880
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3919
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3675
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3841
Ikona - strzałka prawa20055746
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3438
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3239
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3794
Ikona - strzałka prawaRadni3183
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3534
Ikona - strzałka prawa20067312
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3836
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3840
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3612
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4539
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3524
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji4237
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok3082
Ikona - strzałka prawa20076217
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3578
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3468
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3803
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2917
Ikona - strzałka prawaRadni3086
Ikona - strzałka prawa20085320
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2968
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2684
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2932
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2729
Ikona - strzałka prawaRadni3372
Ikona - strzałka prawa20094342
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2568
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2524
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2703
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2558
Ikona - strzałka prawaRadni2834
Ikona - strzałka prawa20105926
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji2978
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1874
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2139
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2220
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2327
Ikona - strzałka prawaRadni3340
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102716
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2669
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2943
Ikona - strzałka prawa20117302
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2227
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2584
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3558
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2671
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3641
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2674
Ikona - strzałka prawa20123879
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1884
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2213
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2773
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2178
Ikona - strzałka prawaRadni2210
Ikona - strzałka prawa20134044
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1911
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2171
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2501
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2462
Ikona - strzałka prawaRadni2534
Ikona - strzałka prawa20144995
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1356
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1599
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2255
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2429
Ikona - strzałka prawaRadni3237
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1923
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1515
Ikona - strzałka prawa20153270
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1357
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1524
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1770
Ikona - strzałka prawaRadni1741
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1604
Ikona - strzałka prawa20163321
Ikona - strzałka prawaBurmistrz968
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1316
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1319
Ikona - strzałka prawaRadni1349
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1096
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska1328
Ikona - strzałka prawa2017544
Ikona - strzałka prawaBurmistrz21
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik23
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych23
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli25
Ikona - strzałka prawaRadni20
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska362
Ikona - strzałka prawa201851
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska32
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych11059
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna11368
Ikona - strzałka prawaKontrole24959
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku16205
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności13713
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe7629
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201916119
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw1197
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe828
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut23083
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny17381
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy1609
Ikona - strzałka prawaUchwały7962
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał56986
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi3540
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego31314
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie40267
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych24840
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej36582
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych21293
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej30010
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna19251
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie27445
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska36801
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa7583
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane25382
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314372
Ikona - strzałka prawaBudżet 200411061
Ikona - strzałka prawaBudżet 200530805
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069567
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710257
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812834
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910847
Ikona - strzałka prawaBudżet 201012154
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119906
Ikona - strzałka prawaBudżet 201211246
Ikona - strzałka prawaBudżet 201315349
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147550
Ikona - strzałka prawaBudżet 20155985
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164206
Ikona - strzałka prawaBudżet 20172623
Ikona - strzałka prawaBudżet 201844
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6612
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11788
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14925
Ikona - strzałka prawaArchiwum11893
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10381
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10984
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10905

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-21 15:28:4, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)