Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Naczelnik Wydziału:

mgr Anna Stawecka                              

Tel . (041) 38 610-10 wew. 115;  (041) 38 54115

Stanowisko ds. kadr i szkolenia:

Alina Łabęcka  

tel: (041) 38610-10 wew. 118; (041) 38 54118          

Stanowiska ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego:

Barbara Zatorska

Beata Pisarek

tel:  (041) 38 610-10 wew. 117; (041) 38 54117,

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu:

Edyta Kułaga

tel: (041) 38 610-10 wew. 169, (041) 38 54169

Stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Alfreda Pisarek

Beata Kaczmarczyk

Halina Wójcik

tel: (041) 38 610-10 wew. 119; (041) 38 622-34; (041) 38 54119

.

Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień:

Ewa Grad

Hubert Gola

tel: 041) 38 610-10 wew. 164;

Anna Kiljan  

pokój 8; ul. 11 Listopada 33 b,    (041) 38 610-10 wew. 170;
.

Gońcy  Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie:

Cezary Osiński

Krzysztof Pańtak

Tomasz Iwański

Wojciech Belicki

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Kaczmarczyk (beatak)
Data wytworzenia:
2013-01-17
Data publikacji:
2013-01-17
Data ostatniej zmiany:
2013-01-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:41:24, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)