Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce o nr ew. 668 obręb ewid. Lasków, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-17
Data ostatniej zmiany:
2020-07-17

Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

Zbieranie statystyk

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Zbieranie statystyk

Naczelnik Wydziału: Wojciech Abramowicz

tel. (041) 38 610-10 wew. 147; (041) 38 54147

naczelnik – jeden etat,

b) stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami – dwa etaty,

c) stanowiska ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych – dwa etaty

d) stanowiska ds. rolnych i łowiectwa – dwa etaty,

e) stanowisko ds. ochrony środowiska – jeden etat.


 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
JM
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
2003-07-07
Data publikacji:
2003-07-07
Data ostatniej zmiany:
2011-05-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:41:24, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)